Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Innebandy för barn - grön och blå nivå

Innebandy för barn

Skånes Innebandyförbund vill att så många som möjligt ska hålla på med idrott i förening så länge som möjligt. För att nå ett livslångt idrottsintresse utifrån visionen Skånsk Innebandy Hela Livet ska skånsk innebandy erbjuda en så bra verksamhet som möjligt. En viktig del av en bra verksamhet är hur vi tränar och tävlar. 

Innebandy på grön och blå nivå i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU-modellen) är innebandy för barn mellan 6 och 12 år. Innebandy för barn är inte en kopia på seniorinnebandy utan anpassat helt för barnen. De anpassade spelformerna av träning och tävling skapar en rolig, aktiv och utvecklande miljö för alla barn.

I undermenyn hittar ni filmer och pdf-dokument som beskriver och förklarar träning och tävling på grön och blå nivå i Skåne. Dokumenten och filmerna ska fungera som inspiration och stöttning för dig som är involverad i innebandyverksamhet på grön och blå nivå i Skåne.