Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Serieinbjudan

Inbjudan till seriespel, poolspel, Knatteligan och Skånemästerskapen säsongen 2020/21.

I dokumentlistorna hittar ni inbjudningar, blanketter och preliminära seriedirektiv/krav.

Sista anmälningsdag är fredagen den 15 maj.