Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Regler & direktiv


Innebandyns regler och direktiv kring tävling

Innebandy är en hyfsat enkel sport att förstå. Men även vi har förstås regler.

Här hittar du den regelhandbok som gäller och riktlinjer kring sådant som vi får flest frågor och funderingar om. Som exempelvis våra tävlingsbestämmelser, vad som gäller vid oväder, hur skiljenämnden fungerar, vad som gäller för skyddsglasögon och WO.

Övergångar och licenser

Regler och tävlingsbestämmelser