Vision och värdegrund

VÅR VISION

Skånsk innebandy – Sveriges bästa!


VÅR VÄRDEGRUND
 

All verksamhet inom skånsk innebandy ska ta sin utgångspunkt i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU), FN:s barnkonvention samt Svensk Innebandy Vill. 

VÅRA KÄRNVÄRDEN

Samverkan 
För oss är det viktigt att ha goda relationer med föreningar, media, näringsliv, kommuner och andra intressenter både internt och externt. 

Innovation
Vi ska vara det nytänkande förbundet som utmanar oss själva och andra i att våga testa nya tankar, idéer och arbetssätt i hela vår verksamhet. 

Kompetens 
Vår organisation ska präglas av kvalitet och professionalism och vi strävar mot att nå uppsatta mål både på kort och lång sikt. Vi ska vara en förebild för våra föreningar och samarbetspartners och det självklara valet att vända sig till i alla frågor om innebandy.

Vår värdegrund

Vår värdegrund tar sin utgångspunkt i nedanstående: