Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Verksamhetsplan

Skånsk innebandy mot 2025

EKONOMI
En sund ekonomi är grundläggande för att ha en stabil verksamhet med möjlighet till utveckling. Skånes Innebandyförbund vill prioritera en ekonomisk  långsiktighet, såväl inom förbundet som hos föreningarna.

UTVECKLING
Utveckling och utbildning är och kommer fortsatt att vara viktiga och prioriterade områden inom skånsk innebandy de kommande åren, såväl på distrikts- som föreningsnivå.

TILLVÄXT
Skånsk innebandy ska växa. Vi ska alla verka för att göra skånsk innebandy tillgänglig för alla. Vi ska verka för en sund nyrekrytering, och framförallt behålla så många som möjligt.

Skånsk Innebandy säsongen 2020/21

EKONOMI
Skånes Innebandyförbund strävar efter långsiktighet i vårt ekonomiska arbete, därför jobbar vi med prognoser och åtgärder som löper över flera års tid. Det här gör vi för att i möjligaste mån själv kunna finansiera olika projekt och satsningar i distriktet, som löper över mer än en säsong.

UTVECKLING
Utveckling, som till stor del består av utbildning, är ett område som fortsatt prioriteras säsongen 19/20 såväl på distriktsnivå som på föreningsnivå.

Skånsk innebandy ska bestå av starka föreningar med förutsättningar att växa. Genom föreningsutveckling ska vi bidra till att stärka föreningar inom prioriterade områden utefter föreningarnas behov såsom en stark organisation, ledarengagemang och ett löpande utvecklingsarbete.

Vi ska både kvalitativt och kvantitativt stärka ledarskapet inom skånsk innebandy. Vi ska ge förutsättningar till tränare/ledare att kontinuerligt utbilda sig på både barn- och ungdomsnivå och junior- och seniornivå. Välutbildade ledare är avgörande för att bedriva bra träningar i goda utvecklingsmiljöer.

Skånska ungdomsspelare ska ges möjlighet till utveckling och utbildning genom skånsk spelarutveckling. Genom deltagande i spelarutvecklingen ska spelarna få med sig goda innebandykunskaper och även kunskaper utanför innebandyn som de kan använda sig av som idrottande ungdomar och i övriga livet.

Utvecklingsmiljön och hallklimatet i samband med match ska förbättras. Tillsammans med våra föreningar ska vi jobba för att alla inblandade runt matcher, det vill säga spelare, matchledare/domare, tränare, funktionärer och publik, alltid ska ha en positiv upplevelse i samband med innebandymatcher i Skåne.

TILLVÄXT
Skånes IBF fokuserar säsongen 19/20 fortsatt på tillväxt inom ramen för arbetsmodellen Skånsk Innebandy Hela Livet och i nära samarbete med våra föreningar.

Antalet licensierade spelare i Skåne ska öka genom såväl rekrytering samt aktiviteter som syftar till att behålla fler längre.

Vi ska ha fler aktiva tjejer/kvinnor i skånsk innebandy. Genom aktiviteter inom satsningen Fokus Tjejer ska antalet flick-/damspelare samt antalet tjejer/ kvinnor som är tränare öka.

Antalet spelare med motionslicenser ska öka. Minst två koncept av Motionsinnebandy i Skåne ska tas fram, testas och implementeras i skånsk innebandy.

Vi ska öka antalet utbildade tränare inom skånsk innebandy, inte minst inom grupper som idag är underrepresenterade som ledare. Bland dessa finns tjejer/kvinnor och ledare upp till 25 år.

Vi ska stärka domarskapet både till topp och framförallt bredd. Vi ska ha fler domare på alla nivåer och fler tjejer/kvinnor som dömer.

Skånes IBF:s verksamhetsplan 2020/21