Verksamhetsplan

Skånsk innebandy mot 2020

Ekonomi
En sund ekonomi är grundläggande för att ha en stabil verksamhet med möjlighet till utveckling. Skånes Innebandyförbund vill prioritera en ekonomisk  långsiktighet, såväl inom förbundet som hos föreningarna.

Utveckling
Utveckling och utbildning är och kommer fortsatt att vara viktiga och prioriterade områden inom skånsk innebandy de kommande åren, såväl på distrikts- som föreningsnivå.

Tillväxt
Skånsk innebandy ska växa. Vi ska alla verka för att göra skånsk innebandy tillgänglig för alla. Vi ska verka för en sund nyrekrytering, och framförallt behålla så många som möjligt.

Skånsk Innebandy säsongen 2018/19

Ekonomi
Skånes Innebandyförbund strävar efter långsiktighet i vårt ekonomiska arbete, därför jobbar vi med prognoser och åtgärder som löper över flera års tid. Det här gör vi för att i möjligaste mån själv kunna finansiera olika projekt och satsningar i distriktet, som löper över mer än en säsong.

Utveckling
Utveckling, som till stor del består av utbildning, är ett område som prioriteras såväl på distriktsnivå som på föreningsnivå. SkIBF:s arbete fokuserar även kommande år på arbetsmodellen Skånsk Innebandy Hela Livet. Först och främst genom föreningsutveckling, där SkIBF ska stötta och inspirera de skånska föreningarna till att vilja utveckla sina respektive verksamheter inom alla områden.

Vi ska stärka ledarskapet i skånsk innebandy. Vi ska utbilda fler barn-, ungdoms-, junior- och seniorledare inom de olika utbildningsnivåerna. Välutbildade ledare bidrar till att stärka verksamheten som bedrivs i våra föreningar.

Våra unga spelare ska ges möjlighet till utveckling och utbildning inom ramen för Skånes spelarutvecklingsmodell. Modellen syftar till att ge distriktets spelare och ledare en bredare grund att stå på i sina respektive karriärer.

SIU-modellen är ytterligare ett verktyg för att driva skånsk innebandy framåt. Att implementeringen av SIU fortsätter är av största vikt. Fler områden inom skånsk innebandy ska innefattas i denna modell, bland annat matchledare och domare samt även senior- och elitdelen av verksamheten.

Tillväxt
Arbetet med att rekrytera och behålla våra aktiva på såväl dam/flick- och herr /pojk-sidan ska ges fortsatt stort fokus. Fokus Tjejer är en viktig del av vårt arbete för att uppfylla målet med ökat antal licenser. Genom stöd t.ex. i form av utbildningsinsatser till föreningarna, inspirationsträffar för tjejer och riktade domarträffar för flick- och damdomare vill vi främja satsningar på flick-/dam-innebandyn i Skåne. Målet är att öka antalet spelare, men även för att rekrytera fler kvinnliga domare och ledare.

Vi vill stärka domarskapet både till topp och framförallt bredd. Vi vill ha fler domare på alla nivåer och fler tjejer/damer som dömer.

Samarbeten för mångfald inom innebandyn är en potentiell källa till såväl fler aktiva som fler funktionärer. Vi ska utveckla våra kunskaper inom detta område, för att tillsammans med andra aktörer aktivt kunna bidra till dessa samarbeten.

Inom områdena Motionsinnebandy och Innebandy för alla, ska SkIBF tillsammans med redan befintliga verksamheter arbeta för att hitta samarbetsformer och inkludera dessa inom vår verksamhet.

Vi verkar aktivt för att ha innebandyföreningar i alla Skånes kommuner och en gemensam mediaplattform.