Årsmötet

Årsmötet 2019


Skånes Innebandyförbunds årsmöte 2019 kommer att hållas söndagen den 9 juni på Quality Hotel View i Malmö. Kallelse till årsmötet kommer tillställas röstberättigade föreningar under andra halvan av april. 

Motioner till Årsmötet
Förslag till ärenden att behandla vid årsmötet (så kallade motioner) skall vara Skånes Innebandyförbunds styrelse tillhanda senast sex veckor före årsmötet, det vill säga senast söndagen den 28 april.
Motioner skickas till skane@innebandy.se.


Info från Valberedningen
Skånes Innebandyförbunds valberedning tar gärna emot förslag på personer som är intresserade av att bidra till skånsk innebandys utveckling genom att vara med i SkIBF:s styrelse. Hör av er med era tankar och förslag till Ola Nilsson i valberedningen på ola.nilsson@innebandy.se senast söndagen den 12 maj.
Registrerade fullmakter

Här under kommer registrerade fullmakter att presenteras allt eftersom de blir klara:

Årsmöteshandlingar 2019

Årsmötet 2018