Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Valberedningens förslag till Skånes Innebandyförbunds årsmöte

I enlighet med Skånes Innebandyförbunds stadgar finns från och med idag 6/6 valberedningens förslag inför årsmötet 20/6 tillgängligt. Informationen länkas till nedan samt finns även på sidan för årsmötet.

220606 - Valberedningens förslag inför årsmötet

Det finns i skrivande stund en vakant plats (fyllnadsval 1 år) i Skånes IBF:s styrelse inför årsmötet 20/6. Det går utmärkt att fortsatt kontakta valberedningens ordförande Ola Nilsson på ola.nilsson@innebandy.se för att visa intresse eller nominera någon till platsen. 

Det finns även flertalet vakanta platser i Skånes IBF:s valberedning inför årsmötet. Kontakta gärna Henrik Paulsson på henrik.paulsson@innebandy.se för att visa intresse eller nominera någon till en av platserna. 

short_text    Publicerat av Henrik Paulsson 2022-06-06, kl 22:15