Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Tränarutbildningar säsongen 22/23

Nu är anmälan till tränarutbildningar säsongen 2022/2023 öppen.

Barn och ungdomstränare
Grundutbildning Barn/Ungdom är den första utbildningen du går oavsett vilken åldersgrupp du tränar på barn- och ungdomsnivå. Denna utbildning genomförs digitalt en vardagskväll. Svensk Innebandy Vill, Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) och ledarskap är de delar som ingår i denna utbildning. 

När man har gått en grundutbildning finns det möjlighet att gå en fortsättningsutbildning som heter Steg 1 GrönSteg 1 Blå eller Steg 1 Röd. Denna utbildning finns för tränare på grön, blå och röd nivå. Utbildningen är en heldagsutbildning som innehåller både teori och praktik och delarna: spelet, innebandyfys, idrottspsykologi och ledarskap. 

Efter grundutbildning kan man även välja att gå utbildningen Målvakt Röd. Det är en heldagsutbildning och innehåller både teori och ett praktiskt pass med målvakter. Utbildningen på röd nivå går på djupet när det gäller målvaktens teknik och pekar på flera alternativ för att skapa en grund för den framtida spelutvecklingen. Målvakt Röd är uppdelad i sex block: arbetsställning, förflyttningar, positionsspel, räddningar, utkast och övriga moment. Utbildningen fokuserar också på målvaktstränarens roll, vikten av att lära känna sin målvakt samt tekniker för att göra det.

Junior och seniortränare
Grundutbildning Junior/Senior är den första utbildningen du går som tränare på junior/seniornivå. Denna utbildning genomförs digitalt en vardagskväll. Svensk Innebandy Vill, Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) och ledarskap är de delar som ingår i denna utbildning.

Efter genomfört Grundutbildning (antingen Barn/Ungdom eller Junior/Senior) finns möjligheten att gå en fortsättningsutbildning som heter Steg 1 Svart. Kursledare på denna utbildning är Mikael Karlberg. Steg 1 Svart är en tredagarsutbildning. Deltagaren förbereder sig en dag på hemmaplan med inläsning av och frågeställningar om valda delar av materialet, och deltar sedan fysiskt vid två heldagar. Utbildningen innehåller delarna: spelet, matchen, innebandyfys, ledarskap och idrottspsykologi. Deltagaren får lära sig mer om psykisk ohälsa i idrotten och vilka skydds- och riskfaktorer som finns för detta. Utbildningen fokuserar även på livsbalans och återhämtning, från både spelar- och tränarperspektiv. Deltagaren får en djupare förståelse för transformerande ledarskap, och träning i att använda ABC-modellen för påverkan och inlärning av beteenden. Vid utbildningens andra dag får deltagaren fördjupa sig i spelet på svart nivå. Tränarens roll inför, under och efter match står också i fokus. Deltagaren får även fördjupa sig i återhämtningsförmåga, explosivitet, förberedelseträning, samt skador och omhändertagande av skador. Utbildningen innehåller både teori och praktik.
Denna utbildning kommer erbjudas under vintern/våren 2023 och finns ännu inte öppen för anmälan.

Licensfortbildningar
Nya utbildningar för säsongen 2022/2023 är licensfortbildningar som är 3 timmar långa. De utbildningar som kommer erbjudas under denna säsong är:
- Knäkontroll (grön, blå, röd, svart)
- Träningsplanering (grön, blå, röd)
- Lekens betydelse (grön, blå)
- Innebandyfys (grön, blå, röd)

Vi kommer börja erbjuda dessa utbildningar under vintern/våren och återkommer då med mer information.

Anmälan till tränarutbildningar
Till våra digitala Grundutbildningar är maxantalet 30 deltagare och till våra Steg 1 utbildningar, Målvakt Röd samt licensfortbildningar är maxantalet 20 deltagare.

Vi kommer genomföra fler tränarutbildningar senare under säsongen men dessa finns inte öppna för anmälan ännu.

Anmälan till de utbildningar som nu är öppna för anmälan hittar ni här

Subventioner tränarutbildningar
Kostnad tränarutbildningar fram tom 31 december 2022 är följande:
- Grundutbildning 1100kr (0kr efter subvention)
- Steg 1 Grön, blå och röd 1600kr (300kr efter subvention)
- Målvakt Röd 1600kr (300kr efter subvention)
- Steg 1 Svart 3000kr (1800kr efter subvention)

Subventioner för tränarutbildningar from 1 januari 2023 är följande:
- Grundutbildning 1100kr (400kr efter subvention)
- Steg 1 Grön, blå och röd 1600kr (800kr efter subvention)
- Målvakt Röd 1600kr (800kr efter subvention)
- Steg 1 Svart 3000kr (1800kr efter subvention)
- Licensfortbildningar 1200kr (400kr efter subvention)

Vid frågor om tränarutbildningar kontaktar ni Ellen Tillman, ellen.tillman@innebandy.se 

short_text    Publicerat av Ellen Tillman 2022-08-23, kl 15:03