Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Tränarutbildningar 2021/2022

Nu är anmälan till säsongen 2021/2022 tränarutbildningar öppen. 

Grundutbildning Barn/Ungdom är den första utbildningen du går oavsett vilken åldersgrupp du tränar på barn- och ungdomsnivå. Denna utbildning genomförs digitalt en vardagskväll. Svensk Innebandy Vill, Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU), spelet innebandy och ledarskap är de delar som ingår i denna utbildning. 

När man har gått en grundutbildning finns det möjlighet att gå en fortsättningsutbildning som heter Steg 1 grön, Steg 1 blå eller Steg 1 röd. Denna utbildning finns för tränare på grön, blå och röd nivå. Utbildningen är en heldagsutbildning som innehåller både teori och praktik och delarna: spelet, innebandyfys, idrottspsykologi och ledarskap. 

Nytt för denna säsong är utbildningen Målvakt Röd. Det är en heldagsutbildning och innehåller både teori och ett praktiskt pass med målvakter. Utbildningen på röd nivå går på djupet när det gäller målvaktens teknik och pekar på flera alternativ för att skapa en grund för den framtida spelutvecklingen. Målvakten Röd är uppdelad i sex block: arbetsställning, förflyttningar, positionsspel, räddningar, utkast och övriga moment. Utbildningen fokuserar också på målvaktstränarens roll, vikten av att lära känna sin målvakt samt tekniker för att göra det.

Nytt för denna säsong är även Steg 1 svart som är en utbildning för tränare på junior och seniornivå (JAS, DJ/HJ18 samt seniortränare). För att gå denna utbildning ska man ha genomfört antingen Grundutbildning Barn/Ungdom eller Grundutbildning Junior/Senior. Kursinstruktör på denna utbildning är Mikael Karlberg. 

Steg 1 Svart är en tredagarsutbildning. Deltagaren förbereder sig en dag på hemmaplan med inläsning av och frågeställningar om valda delar av materialet, och deltar sedan fysiskt vid två heldagar. Utbildningen innehåller delarna: spelet, matchen, innebandyfys, ledarskap och idrottspsykologi. Deltagaren får lära sig mer om psykisk ohälsa i idrotten och vilka skydds- och riskfaktorer som finns för detta. Utbildningen fokuserar även på livsbalans och återhämtning, från både spelar- och tränarperspektiv. Deltagaren får en djupare förståelse för transformerande ledarskap, och träning i att använda ABC-modellen för påverkan och inlärning av beteenden. Vid utbildningens andra dag får deltagaren fördjupa sig i spelet på svart nivå. Tränarens roll inför, under och efter match står också i fokus. Deltagaren får även fördjupa sig i återhämtningsförmåga, explosivitet, förberedelseträning, samt skador och omhändertagande av skador. Utbildningen innehåller både teori och praktik.

Anmälan till de utbildningar som nu är öppna för anmälan hittar ni här

Till de digitala Grundutbildning Barn/Ungdom är det obegränsat med platser, till övriga utbildningar är det maxantal på 20 deltagare. 

Vi kommer genomföra fler tränarutbildningar senare under säsongen men dessa finns inte öppna för anmälan ännu. 

Vid frågor om tränarutbildningar kontaktar ni Ellen Tillman, ellen.tillman@innebandy.se

short_text    Publicerat av Ellen Tillman 2021-06-09, kl 11:44