Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Riktlinjer för innebandy i Skåne med anledning av Covid-19

Skånes Innebandyförbunds styrelse har tagit beslut om Riktlinjer för innebandy i Skåne med anledning av Covid-19. Dessa riktlinjer kompletterar de riktlinjer från Svenska Innebandyförbundet som gäller sedan tidigare, de riktlinjerna finns här: https://www.innebandy.se/inlagg/lista/information-gallande-coronaviruset/.

Riktlinjerna innebär bland annat förändringar för sammandragen på grön och blå nivå.

Samtliga riktlinjer

Riktlinjer för senior, junior och röd nivå

Riktlinjer för blå nivå

Riktlinjer för grön nivå

 

short_text    Publicerat av Henrik Paulsson 2020-11-17, kl 16:14