Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Anmälan öppen till tränarutbildningar 19/20

Nu är anmälan öppen till tränarutbildningarna för säsongen 2019/2020. 

Nytt för denna säsong är att de tidigare fördjupningsutbildningarna Människan, Atleten och Innebandyspelaren nu ersätts med stegutbildningar. Dessa utbildningar, Grön 1, Blå 1 och Röd 1, leder deltagarna vidare i sin utveckling som tränare för barn och ungdomar på respektive nivå. Här får tränarna en större och djupare insikt inom de områden som de mötte i grundutbildningen.

För att kunna gå en stegutbildning måste man först ha gått den nya Grundutbildningen, detta innebär att man ska ha gått denna utbildning antingen under föregående säsong 18/19 eller under denna säsong 19/20 men innan stegutbildningen genomförs. 

I stegutbildningarna får deltagaren ett större perspektiv på lärandet och olika psykologiska och fysiologiska faktorer som förekommer i innebandy. De får också en bredare bild av spelet innebandy ur taktisk synvinkel, liksom ett större fokus på matchen som inlärningstillfälle och tävlingssituation. Den del av utbildningarna som behandlar fysisk träning är präglad av att innebandy och fysisk träning integreras och att spelet även här står i centrum. Utbildningarna bedrivs enligt metoden ”varierat lärande” vilket innebär att deltagarna genomför egenstudier i hemmamiljö, träffas vid en fysiks träff a´ 8 timmar innehållande diskussioner, erfarenhetsutbyte samt en praktisk del i hallmiljö och avslutar kursen med individuell reflektion i hemmamiljö.

Vidare får deltagarna via Svensk Innebandys Utbildningsportal tillgång till ett omfattande webbmaterial – fördjupande intervjuer/webbinarier, filmer, övningar och träningspass anpassade efter respektive målgrupp.

Tränarutbildningarna och anmälan till dem hittar du här

Har du frågor kring utbildningarna är du välkommen att höra av dig till utbildningsansvarig
Ellen Tillman
ellen.tillman@innebandy.se

short_text    Publicerat av Ellen Tillman 2019-05-27, kl 13:14