Valberedningslyftet 2018

Valberedningslyftet 2018

13/14 november 2018 Malmö/Helsingborg

Inför säsongen 2018/19 gör Skånes Innebandyförbund flera satsningar. En av dessa satsningar heter Valberedningslyftet.

Bakgrunden till satsningen är för att uppmärksamma och stötta våra valberedningar i deras arbete. Valberedningens arbete är viktigt i våra skånska innebandyföreningar och för skånsk innebandy. Som medlem i valberedningen har man ett stort ansvar, men är också en nyckelperson med stort inflytande att påverka verksamheten. Det har också visat att den bästa styrelsen är ett resultat av en bra valberedning. På så sätt är valberedningen en av de stora kärnorna i er verksamhet.  

Därför är det viktigt att förutom valberedningen att en representant från er styrelse med i denna satsningen. Valberedningen har fått sitt uppdrag av medlemmarna och det förutsätter en bra dialog med föreningens styrelse. Det är av stor vikt att ni är väl införsatta i varandras arbete. 

Under valberedningslyftet kommer ni få viktig kompetens om vilken betydelse valberedningens arbete har, idrottens normer och hur de påverkar vår verksamhet, Svensk Innebandy Vill och Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Många diskussioner kommer också ge utrymme för er att utbyta tankar och erfarenheter med varandra.

För att göra det så bra som möjligt för er erbjuder vi två tillfällen, ett i Malmö och ett i Helsingborg. Ni anmäler er till ETT tillfälle där ni har störst möjlighet att delta.

 

VALBEREDNINGSLYFTET 2018

När: 13/14 november 2018 kl. 18:00 - 21:00 

Var: 13 november: Quality Hotel View i Malmö

        14 november: Clarion Hotell Grand i Helsingborg 

Deltagare: Valberedning + 1 representant från styrelsen 

 

Program för respektive träff:

18:00 Inledning + idrottens normer och hur de påverkar vår verksamhet, Svensk Innebandy Vill och Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU)

19:00 Fika

19:30 Valberedningens arbete, Ingela Ekman från Skåneidrotten

20:30 Nästa steg

21:00 Slut

 

Anmälan: För Valberedningslyftet 2018 går anmälan till ida.fjallmyr@innebandy.se senast 30 oktober

Kostnad: Valberedningslyftet 2018 bekostas via medel från Idrottslyftet och är därmed kostnadsfri för föreningen. Observera att Skånes IBF kommer fakturera er förening på deltagarkostnaden och att ni sedan söker Idrottslyftsmedel för motsvarande summa. Instruktioner för hur detta görs kommer mailas ut i samband med träffarna. 
Frågor: Kontakta Ida Fjällmyr på ida.fjallmyr@innebandy.se.

VARMT VÄLKOMNA!