Klimatkollen

Välkommen till Klimatkollen. Här har du möjlighet att lämna feedback på din upplevelse i samband med match runtom i Skånes hallar på en eller flera av: Klimatet, domare och/eller ledare. 

Du kan lämna feedback på din upplevelse oavsett om du är domare, ledare, spelare, funktionär eller publik. Frågor och synpunkter på Klimatkollen mottas gärna på skane@innebandy.se.

Tryck här för att lämna ditt bidrag till Klimatkollen.