Grönt kort

Grönt kort-utbildningen är ett skånskt initiativ som tagits fram av några av de största förbunden i distriktet i syfte att skapa en ännu bättre barnidrott. Den digitala utbildningen består av två delar som tar ca två timmar att genomföra, och här får ledarna ta del av viktiga kunskaper om hur barn tänker och agerar när de tränar och tävlar, samt hur ledare bör agera. Utbildningen ger ett Grönt kort att hänga runt halsen och använda vid match och tävling.

Utbildningen finns på www.grönt-kort.nu.