2020 skedde en sammanslagning mellan Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne då Skåneidrotten bytte namn till RF-SISU Skåne. RF-SISU Skåne är Riksidrottsförbundets och SISU Riks regionala företrädare i Skåne
. RF-SISU Skåne arbetar med utbildning av skånska föreningar och förbund. De erbjuder bland annat föreläsningar, kurser och lärgrupper.

Läs mer här om vad de kan erbjuda er förening

Utbildningar från RF-SISU Skåne

Kontakta er idrottskonsulent på RF-SISU Skåne

Information om ekonomiskt stöd från RF-SISU Skåne

 

 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS