GU för Organisationsledare

GU för Organisationsledare

 

Utbildningen för er styrelse

Som styrelse inom Svensk Innebandy har du en viktig roll. Ditt uppdrag handlar om att staka ut en riktning för din förening, tydliggöra för tränare, spelare och föräldrar hur er verksamhet ska bedrivas och skapa så bra förutsättningar som möjligt för detta. För att lyckas i din roll är det viktigt att du är trygg i din kunskap om hur du kan leda och utveckla föreningsverksamheten. Det här kallar vi er föreningsutveckling.

Grundutbildningen för Organisationsledare är ett utmärkt första steg för er som styrelse att bli medvetna om vad er roll som styrelse innebär. Vi belyser områden som är extra viktiga för en välfungerande verksamhet som rollfördelning och ansvar, Barnkonventionen och vårt eget styrdokument Svensk Innebandy Vill för en styrelse. Ni kommer få ökad kunskap om hur svensk idrott är organiserat där innebandyn ingår och bli insatta i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) anpassad för ert styrelsearbete. Dessutom tas er förenings struktur, strategi och värdegrund upp som är väsentliga delar för er föreningsutveckling.

Efter utbildningen ges möjligheten att tillsammans med konsulent från Skånes IBF jobba vidare med er föreningsutveckling i ett Steg 2 som kommer gå inom temat hållbarhet (lansering hösten 2019)

 

Korta fakta om utbildningen:

Tidsåtgång: 2 - 3 timmar

Upplägg: Föreläsning, Diskussion

Deltagare: Hela styrelsen

Förberedelser: Kontakt med Ida Fjällmyr, Skånes IBF, på ida.fjallmyr@innebandy.se, tfn: 040 - 600 59 62

Plats: Individuellt utefter önskemål    

Kostnad: Utbildningsmaterialet bekostas av medel från Idrottslyftet och är därmed helt kostnadsfri.

 

Skåne - första distrikt i Sverige att genomföra GU För Organisationsledare

Vi i Skåne blev historiska då vi tillsammans med en våra föreningar var det första distriktet i Sverige som genomförde den första utbildningen i januari 2019. Det här sades bland annat då om utbildningen:

"Vi känner att vi behöver få lite coaching i vårt arbete kring föreningen. Det ger en förening de rätta verktygen för att jobba i linje med Svensk Innebandy. Det är en bra avstämningspunkt att man är på rätt väg och kanske ska ändra sitt sätt att jobba. Det här var klockrent för oss." (Gantofta IBK)

Mer om denna lyckade och historiska kväll finns att läsa om och se i reportaget på InnebandyTV på följande länkar:

Premiär för Grundutbildningen för Föreningsledare

Nya utbildningen ska stärka föreningarna

InnebandyTV

Ni hittar även en längre artikel på: 

Styrelser blir starkare av utbildningen