Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Ekonomiskt stöd 2020

Ekonomiskt stöd

Som innebandyförening i Skåne kan ni söka ekonomiskt stöd via Svenska Innebandyförbundet och RF-SISU Skåne. Läs mer om ekonomiskt stöd på rf.se

Ekonomiskt stöd via Svensk Innebandy

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2020 

Från och med i år ersätts det tidigare Idrottslyftet med nya stödformer. Det föreningar kan ansöka om 2020 heter Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott och syftar till att stärka och utveckla idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet.  

Föreningar kan via Svenska Innebandyförbundet söka medel för insatser som ger långsiktig utveckling för barn- och ungdomsverksamhet. Det går inte att söka medel för ordinarie eller löpande verksamhet som till exempel lägerverksamhet, material som brukas i ordinarie verksamhet eller individuella kostnader så som medlemsavgift.    

Bidrag till para- och integrationsverksamhet

För föreningar finns det under 2020 möjlighet att söka pengar för paraverksamhet. SIBF ger stöd för inköp av material, marknadsföring av verksamheten och uppsökande verksamhet för att nå målgruppen. Stödet syftar till att underlätta för föreningar som vill börja arbeta med paraverksamhet, eller de föreningar som varit igång ett tag, att fortsätta. Utöver de stöd som går att få från SIBF rekommenderar vi alla föreningar att kontakta sitt innebandydistrikt och sin idrottskonsulent för vidare stöttning i arbetet med paraverksamhet. Det finns flera bidrag att söka på andra ställen också, till exempel materialstöd även från flera RF-SISU distrikt samt RF nationellt. 

SIBF kommer också erbjuda en utbildningsinsats och utökade subventioner på grundutbildningen barn och ungdom samt junior och senior tillsammans med domarutbildningarna matchledare, ungdomsdomare och distriktsdomare för personer som är aktiva i integrationslag. När det gäller grundutbildningen kommer hela beloppet som inte subventioneras av Projekstöd IF- Barn och Ungdomsidrott att subventioneras det vill säga att målgruppen går denna utbildning gratis. Domarutbildningarna subventioneras med 500:- per anmäld deltagare från målgruppen. Syftet med denna insats är att öka inkluderingen av målgruppen och staka väg för ett livslångt intresse och engagemang för innebandy.  

SIBF rekommenderar regionalt arrangerade utbildningstillfällen av distrikten för denna målgrupp. I detta fall går subventionen att söka direkt hos SIBF från SDF. Om det inte arrangeras specifika utbildningstillfällen för målgruppen och utbildningen hålls centralt är det föreningen som ansöker om subvention direkt till SIBF genom mejl till inkluderingsansvariga på SIBF med utdrag på samtliga personer anmälda till utbildningstillfället, samt utdrag ur föreningsregister eller iBIS där det framgår att personerna spelar i lag eller serier som syftar till mångfald och integration. 

Här kan du läsa mer om vilka bidragsmöjligheter som finns, utbildningssubventioner, viktiga datum och ansökningsinstruktioner.

  
Vid frågor gällande Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott kan ni kontakta efter distriktsförbund eller Josefine Sinclair, föreningsutvecklingsansvarig på Svenska Innebandy.  

Vid frågor gällande bidrag till Para- eller integrationsinnebandy kan ni kontakta Inez Rehn, inkluderingsansvarig på Svensk Innebandy. 

Ekonomiskt stöd från RF-SISU Skåne

Ekonomiskt stöd via RF-SISU Skåne söks i samråd med er förenings idrottskonsulent. Om ni inte har kontakt med er idrottskonsulent hos RF-SISU Skåne så finns här en lista på dem, uppdelat efter kommun. 


Ansökan

Ansökan görs på IdrottOnline i idrottsmedelapplikationen som öppnar den 1 april och stänger den 15 december 2020 eller tidigare om pengarna förbrukats.

Frågor?

Hör gärna av er med tankar kring utvecklingsprojekt i er förening eller om ni har frågor och funderingar kring det ekonomiska stödet.

Henrik Paulsson
henrik.paulsson@innebandy.se