Alla föreningar som avser deltaga i seriespel skall anmäla minst två (2) personer som genomgår, någon av förbundets distriktsdomarkurser DD1, DD2A och DD2B (ej föreningsdomare eller förbundsdomare).

Föreningar med endast ett (1) seriespelande lag behöver endast anmäla en (1) person. Domarnas föreningstillhörighet skall vara SKIBF tillhanda innan serieperiodens början. Domarna ska vara mantalsskrivna i Skåne.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS