Så funkar nya innebandy.se

Video: Vi guidar dig genom den nya layouten

Videogranskning

Videogranskning sker endast i Svenska Superligan 

Videogranskning fortsätter under säsongen 2018/19.

Det är lagen som spelar den aktuella matchen, domarna som dömer den aktuella matchen samt SIBF:s funktionärer * som har möjlighet att göra en rapport till videogranskningsgruppen (VG-gruppen). VG-gruppen kan också själv ta upp ett ärende.

Lagen i SSL ska i förhand utse två personer med mandat att lämna rapport till VG-gruppen.

Rapport
Rapport ska lämnas till VG-gruppen senast 24 timmar efter avslutad match.
Rapport skickas till videogranskning@innebandy.se och ska innehålla:
- skäl för rapport
- filmklipp med den aktuella händelsen. Om länk till SSLplay.se, eller liknande, används ska tidsangivelse anges. T.ex: mellan 00.58.30 - 01.00.59 in i sändningen.
- rapport ska mejlas från en e-postadress som kan härledas till person med mandat att lämna in rapport

Videogranskning
VG-gruppen ska meddela lagen och domarna i den aktuella matchen i samtliga fall när videogranskning sker.

Inom 24 timmar från det att rapport inkommit ska VG-gruppen lämna sin uppfattning om den rapporterade situationen ska anmälas till bestraffning eller ej – inklusive en eventuell anmälan. Detta ska meddelas lagen och domarna, samt vid en anmälan till Juridiska Nämnden.

Handläggning och beslut
VG-gruppens bedömning/beslut ligger till grund för beslut om en specifik situation anmäls till Juridiska nämnden eller ej.

Den anmälde har fem dagar på sig att yttra sig (I SLUTSPELET 24 H EFTER MATCHSLUT). Utöver detta sker handläggning enligt en ordinarie anmälan till bestraffning.

SSL-föreningarna har kommit överens om att rätta sig efter VG-gruppens bedömning/beslut om att göra en anmälan till bestraffning eller inte. Det innebär att en förening inte ska göra en egen anmälan till bestraffning

Personer med mandat att lämna rapport till videogranskning:

* SIBF:s funktionärer
- SSL-domare
- Förbundsdomarcoacher
- Tävlingsutskottets ledamöter
- Styrelsen och generalsekreteraren i Svenska Innebandyförbundet 

 

Videogranskningar 2018/19                    
Uppdaterad: 2018-08-23; 08:00                    
Nr Match   Datum   Rapporterad   Rapportör   Anm t bestraffning *   Ev påföljd
                       
* Videogranskning som leder till anmälan till bestraffning = Ja.                
Videogranskning som inte leder till anmälan till bestraffning = Nej.                

Fullständig information