Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Skiljenämnd

Så arbetar skiljenämnden

När en tvist har uppstått sker följande:

Om en tvist mellan till exempel föreningar, spelare eller tränare som direkt eller indirekt är medlemmar av Internationella Innebandyförbundet (IFF), Svenska Innebandyförbundet (SIBF) eller förening inom nämnda organisationer inte har kunnat lösas genom förhandling får en part påkalla skiljeförfarande hos SIBF.

Tvisten avgörs då av en skiljenämnd enligt reglerna som fastställts av SIBF.

Skiljenämnden handlägger inte tävlingsärenden eller bestraffningsärenden.

 

 

Blankett