Licenskontroll 2018/2019

Från och med torsdag den 1/11 kommer VIBF/ÖLIBF påbörja licenskontroll på våra föreningar.
  
VIBF/ÖLIBF kommer att genomföra en kontroll varje fredag och har ni inte licenserat spelarna då, kommer föreningen att få betala en tävlingsavgift på 3000 kronor + 500 kronor/spelare enligt Svenska IBF:s tävlingsbestämmelser.
 
 
VIBF/ÖLIBF har upptäckt ett antal föreningar som har ett stort antal olicenserade spelare i sina föreningar, detta leder exempelvis till att om en spelare som skadar sig och inte är licenserad, så utgår ingen eventuell ersättning för skadan.
 
 
Västmanland och Örebro Läns IBF vill därför uppmana alla föreningar att omedelbart registrera alla sina spelare. Detta gäller även B-licenser. Tävlingskommittén (TK) ser allvarligt på att föreningar inte licensierar sina spelare då det i licensen ingår en olycksfallsförsäkring.
  

Licenser och avgifter för säsongen 2018/19:
Licens Grön: 0-9 år     = 50 kr
Licens Blå: 10-12 år    = 100 kr
Licens Röd: 13-15 år   = 150 kr
Licens Svart: 16 år -   = 340 kr
Licens Motion: Gäller för spelare oavsett ålder som deltar i motionsverksamhet = 50 kr

 
3 § Okvalificerad spelare

Spelare är okvalificerad när han/hon deltagit i spel trots att han/hon enligt SIBFs, RFs eller IFFs
regelverk ej varit behörig att delta.

Vid match i vilken okvalificerad spelare enligt nedan har deltagit erhåller den ej felande föreningen, om
protest inkommit, vinst av match i enlighet med tävlingsbestämmelserna. Felande förening ska även åläggas av
SIBF fastställd avgift samt kostnader i enlighet med SIBF's tävlingsbestämmelser. Alla licenser inom innebandyn är individuella.
        
a) Som okvalificerad spelare avses:
Spelare som har licens för annan förening än den som spelaren representerar i bindande match, är
avstängd eller diskvalificerad, spelar under falskt namn/personnummer, är överårig utan dispens eller i
övrigt ej äger rätt att vistas i landet. Samt spelar match utan betald licens.

b) Representationslagsspelare
En spelare som upptagits på representationslagets senaste matchprotokoll, under aktuellt spelår,
anses vara representationslagsspelare

Vi ser gärna att ni kopplar era spelare till era matcher så ni ser att licensen är betald.

short_text    Skrivet av Stefan Karlsson 30 oktober 2018