Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Valberedning

Här är Svensk Innebandys valberedning

Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa Förbundsstyrelsen.

De ska sedan inför Förbundsmötet föreslå sina förslag på styrelseledamöter.

Gemensam mejladress: valberedningen@innebandy.se

Boel Carlsson, ordförande
070-638 03 30

Malena Björnlund
076-390 22 63

Daniel Holm
073-804 44 24

Lars Svensson
070-207 45 11

Eva Pethrus
Mer info kommer