Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Innebandys kompetenscentrum

Innebandys kompetenscentrum (IKC) i Umeå är ett samarbete mellan Svenska Innebandyförbundet, Umeå kommun och Umeå universitet.

Syftet med samarbetet mellan de olika parterna i IKC är att stärka Svensk Innebandy inför framtiden. Det unika med det här samverkansavtalet är att fokus ligger på forskning och utveckling som ska gagna såväl elit- som motionsverksamhet. Samarbetsavtalet gällande IKC tecknades under våren 2012. Målet med detta samarbete är att skapa ett nationellt kompetenscentrum inom innebandyn.

Umeå universitets forskning inom exempelvis idrottsmedicin, idrottsfysiologi, idrottspsykologi och idrottspedagogik är väldigt framstående och målsättningen med detta samarbete är att mer idrottsforskning ska bedrivas inom idrotten innebandy.

Inom kompetenscentrumet jobbar Taru Tervo som forskningssamordnare. Hon är placerad på Idrottshögskolan vid Umeå universitet, och ingå i det nätverk av personer som arbetar för utvecklingen av Svensk innebandy. Ansvariga för samarbete från Innebandyförbundet sida är utvecklingskonsulenten Anders Jonsson och generalsekreteraren Göran Harnesk. Båda ingår även i IKC:s styrgrupp.

Forskningssamordnare på IKC är Taru Tervo.

Se en video om IKC: