Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Förbundsstyrelsen

Svensk Innebandys förbundsstyrelse

Vår förbundsstyrelse består av åtta ledamöter och en ordförande.

Förbundsstyrelsen ska: 

  • Se till att verksamheten bedrivs enligt stadgar och förbundsmötets beslut
  • Ta strategiska beslut
  • Företräda Svensk Innebandy

  Märit Bergendahl (ordförande)
070-360 26 55

  Martin Klabere
070-553 74 03

  Victoria Wikström
073-028 00 48

  Lena Larsson
070-529 43 99 

  Helén Wiklund Wårell
070-386 56 08

  Carin Sjöberg
070-655 35 97

  Andreas Carlson
073-511 70 80

  Mats Romell
073-417 62 01

 
Ulf Holst 
076-7981380


 

Styrelsemöten 2020/21

Styrelsemöten 2019/20