Förbundsmötet

Vårt högst beslutande organ

Förbundsmötet är Svensk Innebandys högsta beslutande organ.

Svenska Innebandyförbundets styrelse inbjuder härmed till Förbundsmöte i Stockholm enligt nedan.

Tid:
Söndag 16 juni 2019, kl. 13:30

Plats:
Best Western Bromma, Ulvsundavägen 193, 168 67 Stockholm-Bromma

Fullmakt:
Fullmakt och anmälan till Förbundsmötet kommer i samband med kallelsen.

Handlingar (pdf)
Verksamhetsberättelse 2018/19 (pdf)
Verksamhetsplan 2019/20 (pdf)

Förbundsmöten genom tiderna