Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Förbundsmötet

Vårt högst beslutande organ

Förbundsmötet är Svensk Innebandys högsta beslutande organ.

Svenska Innebandyförbundets styrelse inbjuder härmed till Förbundsmöte i Stockholm enligt nedan.

Tid:
Söndag 20 juni 2021, kl 13:30.


Plats: mötet genomförs digitalt via Easymeet. Separat information och inbjudan skickas direkt till varje anmäld ombud/deltagare.

Motioner:
31 mars är sista dag att inkomma med motioner till Förbundsstyrelsen.


Fullmakt:
Fullmakt och anmälan till Förbundsmötet kommer i samband med kallelsen.


Handlingar:
Handlingar kommer att presenteras efterhand som de är klara på www.innebandy.se/forbundsmotet dock senast 28 maj.

Nomineringar:

 

Handlingar

Förbundsmöten genom tiderna