Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Tre beslut från Juridiska nämnden

Juridiska nämnden har tagit tre beslut gällande anmälan till bestraffning. 

- FC Helsingborgs Fredi Petersson stängs av en match för osportsligt uppträdande.
JN skriver i beslutet: "JN konstaterar att vad Videogranskningsgruppen anför i sin anmälan vinner stöd av videomaterialet. Det är styrkt att Fredi Petersson på ett onaturligt sätt förstärker kontakten med motspelaren i syfte att vilseleda domarna. JN anser att kontakten mellan Petersson och motspelaren inte sker på så vis som Petersson påstår."
Läs hela beslutet.


- Lindås Rasta IBK:s Albin Jansson stängs av två matcher för våld.
JN skriver i beslutet: "JN konstaterar att Albin Jansson tar en medveten risk genom att slå klubban mot målvakten varför han därtill måste ha insett att slaget skulle träffa målvaktens överkropp. Jansson har vidare enligt nämndens mening förhållit sig likgiltig inför risken att den skulle träffa en oskyddad del. Slaget utförs inte med betydande kraft, dock ska användandet av klubban som tillhygge vid bedömningen ses som försvårande.​"
Läs hela beslutet.


- Lindås Rasta IBK:s Max Källerteg stängs av fem matcher för våld.
JN skriver i beslutet: "JN anser att Max Källerteg avsiktligen träder in i situationen för att tackla motspelaren. Källerteg kommer med hög fart sent in i situationen och använder armbågen för att tackla motspelaren. Tacklingen träffar motspelaren i huvudet och åsamkar smärta hos denne. JN anser att agerandet är uppenbart respektlöst och utsätter motspelaren för en mycket hög skaderisk. JN anser att Max Källerteg måste ha insett att hans tackling skulle träffa motspelaren i huvudtrakten och Källerteg vidare förhållit sig likgiltig inför den effekt som kunnat uppstå av tacklingen."
Läs hela beslutet.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55