Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Therese Jensen är Sveriges nya internationella domarobservatör

Foto: Per Wiklund, EFT i Göteborg 2013

Therese Jensen blev nyligen utsedd till internationell domarobservatör av Internationella innebandyförbundet (IFF). Domarkarriären började redan som 15-åring och med hjälp av bra domarcoacher och bra domarkollegor kom Jensen långt, men än är hon inte färdig. Med tydliga målsättningar vill hon nu komma längre i sin roll som domarcoach. 
- Jag hoppas på att i framtiden få möjlighet till internationella uppdrag för att även kunna bidra till utvecklingen av domare internationellt och kunna ta med detta tillbaka till våra domare i Sverige.

När och hur och varför började du döma?

- Jag började döma när jag precis fyllt 15 år. Jag hade sett ett par killkompisar som dömde någon match strax innan vår och tyckte det såg kul ut och tänkte ”Kan dom så kan jag”. Det blev ett till sätt, utöver att spela, för mig att förstå och få hålla på med innebandy.

Jensen såg en möjlighet att tävla på planen, att göra en så bra match som möjligt, även som domare.

- Jag tyckte det såg väldigt roligt ut att vara domare. Dessutom är jag en obotlig tävlingsmänniska och såg liksom tävlingsmomentet i att lyckas få till en så bra match som möjligt och få alla deltagare att förstå och spela bra innebandy. Självklart fanns det också en tävling för mig själv om att bli så bra domare som möjligt.

Vägen från domare till internationell domarobservatör har varit kantad av tydliga mål.

- Jag har haft turen att få döma tillsammans med goda vänner, som dessutom varit lika målinriktade jag själv. Vi har satt upp både långsiktiga mål på tre till fem år och mer kortsiktiga delmål, både för säsongen och nästkommande säsong. Vi har dessutom alltid satt upp mål för den enskilda matchen. Vi hade både resultatinriktade mål, som en strävan efter att nå en viss serie/nivå, men också mål för hur vi ska utvecklas i vårt domarskap för att nå dit. Att synliggöra nuläge, sätta upp mål och ha en plan för att nå dit har varit en viktig del i att utveckla vårt domarskap.

Att bli domare har lett till en stor utveckling på många plan för Jensen. I allt från syn på spelet till själva dömandet. Det är en roll som innebär mycket reflektion, både på och utanför planen.

- Störst utveckling kan jag kanske se i mitt sätt att se och förstå hur allt hänger ihop, att tänka, förstå och analysera innebandyn och domarskapet. Från att i början av domarkarriären enbart fokusera på att bedöma och ta rätt beslut till att senare även kunna fokusera på att reflektera över hur mitt och kollegans agerande påverkar matchen, spelarna och ledarna samt hur vi kan agera för att få till en så välspelad och kul match som möjlig för alla inblandade.

Vad tror du är viktigt för att bli en bra domare?

- Det är mycket som är viktigt för att bli en bra domare, till exempel att ha mod och styrka att stå för sina beslut och att ha förmåga att öppna upp för att ge och ta stöd från domarkollegan. Men jag skulle säga att det viktigaste är att vara tänkande, reflekterande och analyserande. Riktigt bra domare är de som vågar lyssna på andra men inte nöjer sig med en förklaring utan försöker förstå alla sidor av en situation, sitt agerande, matchen och innebandy i stort.

En viktig del i utvecklingen som domare har varit domarcoacherna, menar Jensen.

- Jag har haft turen att möta många domarcoacher, redan från tidigt i domarkarriären. Att ta hjälp av coacherna har varit en viktig nyckel i min domarutveckling. De har hjälpt mig och mina kollegor att se matchen och vårt domarskap från olika vinklar och hjälpt oss sätta ord på våra tankar och funderingar. Coacher vi har mött har inte bara funnits där den enskilda matchen utan även funnits där under hela säsongen, varit någon att vända sig till, som stöttat oss när det varit tungt och fungerat som bollplank när vi stött på funderingar.

Efter att själv förstått vilken viktig roll domarcoacherna har haft för hennes egen domarkarriär var steget från domare till domarcoach självklart.

- För mig har det varit lite av en självklarhet att vilja ge tillbaka till innebandyn. Jag jobbar som lärare och att stötta ungdomar som väljer att bli domare kändes som rätt väg att gå. De är så otroligt viktiga för innebandyn, att kunna ge dem det stöd de behöver kändes viktigt. Efterhand började jag coacha våra mer erfarna domare så när det var dags för mig att fundera över att lägga pipan på hyllan så ville jag självklart fortsätta coacha. Att vara domarcoach är också en sorts tävling för mig, jag vill se till att nå varje domare och hjälpa dem utvecklas så långt som möjligt, varje match.

Vad innebär det att vara domarcoach?

- Att vara domarcoach innebär för mig att, precis som att vara domare, spelare eller ledare, vara en del i innebandyns utveckling. Det gör man genom att bidra till domarnas utveckling, att vara ett par extra ögon som kan hjälpa domarna att se matchen och deras agerande från ett en ny vinkel eller perspektiv. Jag inte är den som sitter på facit, utan det är i diskussion med domarna som vi tillsammans kan hitta nycklar för att hjälpa dem till nästa steg.

Du är coach för både 15-åringar och SSL-domare, hur ser du på skillnaderna och likheterna i coachrollen där?

- Jag gillar att coacha både unga och mer rutinerade domare. Att vara domarcoach innebär för mig att tillsammans med domarna hitta deras nuvarande nivå, nästa nivå och nycklar för att nå dit. Oavsett om det är nya domare eller SSL-domare kan alla utvecklas lite längre. Skillnaden ligger nog mest i vilka verktyg och erfarenheter domarna har, men vi landar alltid i diskussionen som vägen till utveckling. Med de nya domarna kan vi ofta prata om större, mer övergripande moment som domarna kan testa. I samtalet med SSL-domarna, som har mer erfarenhet och kunskap som domare, blir istället olika perspektiv och resonerande en större del av samtalet och vi jobbar mer med finjustering än montering av nya delar. Att tillsammans hitta nuläge och framtid skulle jag säga är kärnan i alla coachsamtal.

Hur ser du på din framtid som domarcoach?

- Genom att vara domarcoach hoppas jag på att kunna vara en del i innebandyutvecklingen i Sverige, både genom att få möta ännu fler domare på olika nivåer men också genom att få följa de domare jag redan haft förmånen att coacha. Att dessutom ha nominerats till att få representera Sverige som internationell observatör är en stor ära. Jag hoppas på att i framtiden få möjlighet till internationella uppdrag, kunna bidra till utvecklingen av domare internationellt och kunna ta med detta tillbaka till våra domare i Sverige.

Hur ser det ut på domarsidan internationellt, vilka skillnader finns?

- Olika länder har kommit olika långt i sin utveckling, det gör också att domarverksamheten kan se olika ut i olika länder. Sverige är en stor innebandynation och ligger långt fram i den utvecklingen, men det gör inte att vi sitter på alla facit. Om vi vill ha tänkande, reflekterande och analyserande domare finns det massor att förstå av att titta på innebandyn i olika länder. Jag tror att det i skillnaderna finns mycket att lära av varandra och att det är genom att jämföra, analysera, våga diskutera och se innebandyn från olika vinklar som vi kan nå framgång och utveckling tillsammans.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-11-18, kl 17:45