Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Svensk Innebandy arrangerar integrationskonferens för kunskapsutbyte

Under måndagen och tisdagen den här veckan arrangerar Svenska Innebandyförbundet en konferens för att möjliggöra kunskapsutbyte mellan föreningar och distrikt från hela landet som arbetar och som vill börja arbeta med integrationsprojekt.

Dagarna kommer att fyllas med flera aktiviteter i syfte att främja integrationen i innebandysverige och för att på längre sikt uppnå visionen Svensk Innebandy Vill, med hjälp av att få fler utövare som inkluderar fler målgrupper.

Måndagen kommer att börja med att Mohamed Ahmed från Trevligt folk kommer att presentera sin resa och vad bandyn gav honom, både det som varit bra men även det som varit tufft, just för att få lärdomar om hur innebandyn kan hjälpa nyanlända genom innebandyn. Dagarna kommer att fortsätta med flera aktiviteter så som panelsamtal med spelare från Wårgårda, Bergsjön och Frölunda, för att få erfarenhetsutbyten och på så sätt se det från flera perspektiv. Mot bakgrund av att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 kommer också delaktighet och hur vi gör unga mer delaktiga i arbetet att diskuteras.

Deltagarna kommer bli bjudna på fika, lunch och middag, något som även det tros medföra flera kunskapsutbyten som skapar flera viktiga personliga relationer.

- Våra förväntningar för dagen är att alla ska gå härifrån med nyvunnen kunskap och inspiration till att fortsätta arbeta med sina integrationsprojekt och gärna utveckla dem, säger Bodil Långberg strategiansvarig för inkluderingsfrågor på Svensk Innebandy.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56