Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Sök Svensk Innebandys doktorandtjänst

Tillsammans med Företagsforskarskolan vid Umeå universitet och Institutionen för psykologi vid Umeå universitet satsar Svenska Innebandyförbundet och Innebandyns kompetenscentrum (IKC) på en doktorandtjänst. Doktoranden kommer att arbeta med det redan befintliga projektet Riskfaktorer för idrottsskador hos innebandyspelare. Ett projekt som utförs för innebandysspelade elever på NIU-gymnasier och på Riksinnebandygymnasiet (RIG). Det övergripande syftet med projektet är att bidra med nya och fördjupade kunskaper om hur träningsbelastning, hälsovanor samt psykologiska och fysiska faktorer relaterar till skadeincidens hos unga innebandyspelare.

 

Läs mer om tjänsten och sök här.

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-03-02, kl 07:55