Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Sök bidrag till integrationsverksamhet

Nu är det enkelt för föreningar och distrikt att söka pengar till integrationsverksamhet.

Av Svenska Innebandyförbundets medel från Postkodstiftelsen 2019 ska en del användas till att stödja och utveckla föreningarnas och distriktens integrationsarbete.
Pengar kan sökas till ledararvode, hallhyra, material, transporter och liknande. En ansökningsblankett ligger på innebandy.se/projekt.
Beslut om medel fattas löpande.

Vill du veta mer? Hör av dig till bodil.langberg@innebandy.se.

short_text    Skrivet av Anton Rosenblad 24 maj 2019