Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Skåne ser fram emot att börja jobba med Vår Förening Vill

Med hjälp av Vår Förening Vill får föreningar, stora som små, möjligheten att utvecklas utifrån sina förutsättningar för att nå sina mål. Det kommer långsiktigt hjälpa Svensk Innebandy i stort att komma närmre de gemensamma målen i Svensk Innebandy Vill.  

– Våra föreningar i Skåne har visat ett stort intresse, säger Simon Löf, föreningsutvecklare på Skånes Innebandyförbund.  

Skånes distriktsförbund har fått många positiva reaktioner hos de föreningar som de pratat med och ser fram emot att komma igång med Vår Förening Vill.

Våra föreningar i Skåne har visat ett stort intresse, dock har ingen förening kommit igång än men jag har kontakt med några som är positiva och vi räknar med att köra igång med de första i slutet av september, säger Löf.

Genom ett 6-stegsprogram kommer deltagarna guidas steg för steg och mötas av analysverktyg, utbildningsmaterial, arbetsuppgifter, reflektionsfrågor, tips och inspiration till hur föreningen kan arbeta för att utvecklas.   

Verktyget är webbaserat med inslag av fysiska möten, där föreningen stegvis kommer att arbeta med föreningsutveckling utefter fyra olika teman: Föreningsidé, Organisation, Verksamhet och Kommunikation.    

Vår Förening Vill blir ett konkret sätt för föreningarna att arbeta med sina mål. Genom att göra en enkät får föreningen en tydlig bild av vad de behöver utveckla och får sedan verktygen för att lyckas nå sina mål. Genom material som är framtaget från Svensk Innebandys strategidokument kommer detta leda till att Innebandyn stärks på alla plan, säger Löf.

Låter det intressant?
Kontakta Josefine Sinclair, Svensk Innebandys föreningsutvecklingsansvarig: 
Mail: josefine.sinclair@innebandy.se
Telefon: 070-2968252

Läs mer på utbildningsportalen

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56