Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

SIBF skjuter upp SSL-beslut – ”Behöver betryggande svar”

Svenska Innebandyförbundets förbundsstyrelse behandlade under torsdagen den affärsplan som FSSL har presenterat för utövande på licens av nyttjanderätten till de kommersiella rättigheterna kopplade till Svenska Superligan, den högsta serien i innebandyns seriesystem.

Förhandlingarna mellan SIBF och FSSL har pågått under tre års tid och intensifierades under hösten 2018. Förbundsstyrelsen sade nej till en tidigare version av affärsplanen i december, då man ansåg att förslaget inte var tillräckligt genomarbetat.

– Vi behöver betryggande svar på ytterligare några väsentliga frågor för att kunna godkänna den lämnade affärsplanen. Vi har därför återkopplat till medlarna från Riksidrottsförbundet och bett dem att bistå parterna i arbetet med att komma vidare i processen, säger Krister Azelius, ledamot i Svenska Innebandyförbundets förbundsstyrelse.

I början av året pågick diskussioner kring att flera elitföreningar önskade starta en egen liga. Riksidrottsförbundet (RF) och SIBF samlade då elitföreningarna och distrikten för att tydliggöra vad det skulle få för konsekvenser. RF intog en medlande roll mellan SIBF och FSSL och resultatet av diskussionerna blev att elitföreningarna anmälde sig till Svenska Superligan för säsongen 2019/20 och att förhandlingarna kring rättigheterna till varumärket återupptogs. Allt enligt den avsiktsförklaring som träffades den 8 mars 2019 och som bland annat innebar att FSSL skulle presentera en realistisk affärsplan.

För själva tävlingen innebär de pågående diskussionerna inga förändringar. Samtliga föreningar som uppfyller SIBF:s tävlingsbestämmelser och möter kraven för en elitlicens får spela i Svenska Superligan även säsongen 2019/20.

– Oavsett vem som har de kommersiella rättigheterna till Svenska Superligan är det eftersträvansvärt att sponsorintäkterna till föreningarna ökar successivt, säger Krister Azelius.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55