Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Så vill Mikael Ahlerup jobba framöver

Mikael Ahlerup tillträdde som generalsekreterare på Svenska Innebandyförbundet den första juni efter att Göran Harnesk valt att gå i pension. Nu har han arbetat i en månad och börjat lära känna verksamheten och medarbetarna, något som han tycker är viktigt för att nå Svensk Innebandys långsiktiga mål.

– Vi ska bygga för framtiden och då måste vi göra grundjobbet, säger Mikael Ahlerup.

En månad har passerat sedan Mikael Ahlerup tillträdde rollen som generalsekreterare på Svenska Innebandyförbundet och på den korta tiden har han hunnit med en hel del. En ordförandekonferens, ett förbundsmöte och skapat flera nya kontakter.

– Mina första intryck på förbundet är flera, dels känner jag att jag är omgiven av väldigt många engagerade och trevliga människor med hög kompetens, vilket ger bra förutsättningar. Mycket av det som görs är bra, men jag tycker också, baserat på min erfarenhet från andra verksamheter och platser, att det även finns en del att göra. Jag tror att vi med ganska enkla metoder kan börja skruva på saker så att det blir ännu bättre, säger han och fortsätter.

– Ett exempel som jag tycker är viktigt för Svensk Innebandy långsiktigt är att skapa ytterligare egna kommersiella intäkter, framför allt genom starka partnerskap. Där behöver vi lägga ner tid och energi framåt och jag tror att vi kan på ganska kort tid bli lyckosamma.

Något som är viktigt för Ahlerup är att skapa relationer, då arbetet är något som vi ska göra tillsammans. Han tycker därför att det har varit givande att få de personliga mötena med distrikten och medarbetarna på kontoret, samt FSSL.

– Ordförandekonferensen tyckte jag var väldigt givande för min del då alla distrikten berättade om sitt nuvarande arbete kring Svensk Innebandy Vill. Det gav mig en väldigt fin inblick av deras verksamheter och många goda exempel av vad som händer ute i landet, säger han och fortsätter:

– Men även jag fick under ordförandekonferensen en stund på agendan och kunde berätta om mig själv och de målsättningar som jag har och som jag ser framför mig i uppdraget. Det handlar om att ta nästa steg, vilket innebär att utveckla och leda arbetet tillsammans med alla på förbundet, distrikten och FSSL. det är viktigt för att utveckla innebandyn och bli ännu starkare. Ingen av de tre jag nämnde kan göra arbetet själva, men vi kan göra det tillsammans och där har vi på förbundet flaggan, säger Ahlerup.

Förbundsmötet som arrangerades dagen efter var Ahlerups första digitala förbundsmöte vilket han tyckte var spännande och genomfördes på ett professionellt sätt. Han menar att båda mötena var intressanta och lärorika för det framtida arbetet som ska göras.

– Kortsiktigt kommer det handla mycket om det som jag tidigare har sagt i olika sammanhang, att faktiskt förstå och lära mig grunden. Det handlar om allt ifrån den verksamhet som bedrivs idag hur förutsättningarna ser ut, vilka förväntningar vi har, alltså att skapa en bild av nuläget. Sedan kommer det också vara viktigt för mig att träffa distrikt och föreningar runt om i landet, samt alla medarbetare. Det handlar egentligen om att skapa grunden för det långa perspektivet. Vi ska bygga för framtiden och då måste vi göra grundjobbet, säger han och fortsätter: 

– Långsiktigt ska det arbetet som görs nu ge en tydlig inriktning kring strategidokumentet Svensk Innebandy Vill, för att i längden stärka innebandyn framöver. Sedan har vi också ett jubileumsår nästa år, vilket jag ser fram emot.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56