Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Så kan det bli flera kvinnor inom innebandyn

Marie Björn har varit aktiv inom innebandyn i många år. Nu har hennes medverkan i nätverket #IBkvinnorleder blivit ytterligare en ögonöppnare gällande jämställdheten i idrotten.
- Det kan vara svårt att vara ensam tjej och driva dom frågorna man brinner för, säger hon. 

Nätverket #IBkvinnorleder är inne på sitt tredje år. Årets grupp består av, precis som tidigare år, kvinnor med olika befattningar inom innebandyn från hela Sverige.

En av dem är Marie Björn. Hon jobbar som innebandyinstruktör för gymnasieelever i Värmland och även med att utbilda ledare åt Svenska Innebandyförbundet.

- Jag har hållit på med idrott hela livet, från lägsta till högsta nivå. Både inom lagidrott och individuell idrott. Jag påbörjade min ledarkarriär vid 18 års ålder och den resan håller på fortfarande, säger hon.

Björn har varit både utespelare och målvakt i GS86. Hon har också varit ledare i olika föreningar i Värmland, men slutade med det när hon började jobba på idrottsgymnasium.

När tillfället kom sökte hon sedan till nätverket #IBkvinnorleder. Björn ville vara med och verka för att fler kvinnor vill och vågar ta nya kliv inom idrotten.

- Det har absolut varit en ögonöppnare, för jag trodde att innebandyn var mer jämställd än vad den är. Jag har hittat andra engagerade kvinnor som brinner för samma saker som jag gör, och jag har hittat ett nätverk som kommer kunna hjälpa och stötta mig i mitt fortsatta arbete på olika arenor.

Nätverket #IBkvinnorleder skapades för att just främja kvinnor inom innebandyn. Riksidrottsförbundet har satt upp procentuella mål som innebandyn vill nå upp till på alla nivåer, och då är det viktigt att flera kvinnor blir den del av beslutsfattande organ.

- Det är alltid bra att träffa människor som brinner för samma saker. Det ger en stark gemenskap och det ger varje person mer styrka att orka fortsätta i sitt dagliga arbete, i sin förening eller åt sitt förbund.

Vad kommer du göra annorlunda på hemmaplan framöver?
- Jag kan föra ut ett tydligare budskap till alla ledare jag utbildar framöver. Det är ett väldigt bra forum att diskutera fördelen med kvinnligt och manligt ledarskap i alla lag.

Vilka strukturer ser du som gör att vi inte når upp till 50/50 mellan könen på olika positioner?
- Det kan ju vara så att inte tillräckligt många kvalificerade kvinnor söker vissa tjänster. Sedan kanske det också är så att man missar några på grund av kravprofilen, att inga kvinnor söker om man inte uppfyller nästan alla och män söker om de uppfyller några. Jag tror att man måste prata med tilltänkta kandidater för att få många och flera kvinnor som vågar söka vissa jobb.

Björn är övertygad om att innebandyn måste jobba mer riktat till kvinnor för att det ska bli flera. Man ska fråga alla som slutar spela om de kan tänka sig att fortsätta på något sätt i sin förening.

- Försök att tillfråga många samtidigt, för det är alltid lättare att få med flera på en gång. Det kan vara svårt att vara ensam tjej och driva de frågor man brinner för.  

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2018-09-10, kl 11:31