Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Så fungerar videogranskning

Videogranskning sker endast i Svenska Superligan. Det är lagen som spelar den aktuella matchen, domarna som dömer den aktuella matchen samt SIBF:s funktionärer * som har möjlighet att göra en rapport till videogranskningsgruppen (VG-gruppen).
Lag i SSL ska i förväg utse två personer med mandat att lämna rapport till VG-gruppen.

Rapport
Rapport ska lämnas till VG-gruppen senast 24 timmar efter avslutad match.

Rapport skickas till videogranskning@innebandy.se och ska innehålla:
- Skäl för rapport
- Filmklipp med den aktuella händelsen. Om länk till webbsändning, eller liknande, används ska tidsangivelse anges. Till exempel: mellan 00.58.30 - 01.00.59 in i sändningen.
- Rapport ska skickas från en e-postadress som kan härledas till person med mandat att lämna in rapport

Videogranskning
VG-gruppen ska meddela lagen och domarna i den aktuella matchen i alla fall när videogranskning sker.
Inom 24 timmar från det att rapporten ska lämnas ska VG-gruppen lämna sin uppfattning om den rapporterade situationen ska anmälas till bestraffning eller ej - inklusive eventuell anmälan. Detta ska meddelas lagen och domarna, samt vid en anmälan till Juridiska Nämnden.

Handläggning och beslut
VG-gruppens bedömning / beslut ligger till grund för beslut om en specifik situation anmäls till Juridiska nämnden eller ej.
Den anmälde har fem dagar att yttra sig ( I SLUTSPELET 24 H) . Utöver detta sker behandlingen enligt en vanlig anmälan till bestraffning.

Läs mer här.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-03-29, kl 15:00