Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Nytt avtal med IKC – ”Stor nytta för innebandys framtid”

Svensk Innebandy fortsätter samarbetet med Innebandyns kompetenscentrum (IKC). Det nya avtalet är skrivet till 2023.
– Forskningen som bedrivs via IKC är till stor nytta för innebandyns framtid, säger Svensk Innebandys utvecklingschef Anders Jonsson.

Innebandys kompetenscentrum i Umeå är sedan 2012 ett samarbete mellan Svenska Innebandyförbundet, Umeå kommun och Umeå universitet.

Det nationella kompetenscentret har till syfte att stärka Svensk Innebandy inför framtiden. Det unika med samverkansavtalet är att fokus ligger på forskning och utveckling som ska gagna såväl elit- som bredd- och motionsverksamhet.

– Genom åren som samarbetet har pågått har innebandyn haft stor vinning på den forskning som har presenterats. Mycket ligger till grund för hur vi arbetar med spel- och träningskoncept för barn och ungdomar, men lika mycket har handlat om elitinnebandyn där otroligt intressanta rapporter har visat på till exempel skadefrekvens, speldetaljer och hälsa. Forskningen som bedrivs via IKC är till stor nytta för hela innebandyns framtid, säger Svensk Innebandys utvecklingschef Anders Jonsson.

I början av 2021 ska en ny plan för forsknings- och utvecklingsstrategier tas fram. Målet till 2023 är att fortsätta utveckla svensk innebandy, där forsknings- och utvecklingssamarbete sker inom flera discipliner med forskare och studenter vid Umeå universitet och andra lärosäten i Sverige.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-12-21, kl 08:00