Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Nya roller inom Svensk Innebandys kommunikationsavdelning

Svenska Innebandyförbundets mediaansvariga Lisa Eskils är tjänstledig säsongen 2019/20.

I och med Eskils tjänstledighet sker en rollfördelning inom Svenska Innebandyförbundets kommunikationsavdelning.
Anton Rosenblad, som i dagsläget ansvarar för innebandy.se och Svensk Innebandys sociala medier, tar över Lisa Eskils roll som mediaansvarig.
I hans ställe kommer en vikarie tas in från och med augusti 2019 till maj 2020.

short_text    Skrivet av Anton Rosenblad 20 maj 2019