Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Nya licensnämnden ska stötta föreningar

När nu elitlicensen gäller fullt ut har en ny licensnämnd konstituerats. Syftet är att kontrollera att reglerna efterlevs och stötta föreningarna.

I samband med att Svenska Innebandyförbundet fick en ny förbundsstyrelse 16 juni togs också beslut om en ny licensnämnd. Elitlicensen började gälla fullt ut 1 maj och nu är arbetet i gång att se till att reglerna följs.

- Den licensnämnd som nu har bildats har flera uppdrag. Vi ska självklart kontrollera att de regler som är uppsatta efterlevs, men även ge stöd till föreningar gällande regelverket med syfte att så många som möjligt ska uppfylla kraven för elitlicensen, säger licensnämndens ordförande Lars Egenäs.

Förutom Lars Egenäs sitter också ledamöterna Marie Welin och Tomas Eriksson, samt Åsa Wigforss som är adjungerad sekreterare, med i licensnämnden. Både Egenäs och Welin har tidigare varit verksamma som auktoriserade revisorer och verkat inom den ideella sektorn under ett antal år. Deras bakgrund och erfarenhet är vital för licensnämnden, de har gedigna kunskaper i ekonomi och är väl insatta i elitlicensens regelverk.

- Vi hade vårt första möte för några dagar sedan och redan 4 september ska vi träffas igen. Då fattar vi beslut gällande föreningarna i Svenska Superligan, allsvenskan och division 1, säger Egenäs.

Under hösten genomförs ytterligare två möten där handlingsplaner och kontrollbalansräkningar gås igenom.

- Vi hoppas självklart att så många föreningar som möjligt lever upp till elitlicensens krav. Vårt arbete framöver består i att stötta dem som ligger i riskzonen så gott det går, säger Egenäs.

Viktiga datum
1/8: Alla handlingar från föreningen ska vara inskickade.
1/9: Beslut om elitlicens tas. Vid nekad elitlicens inträder krav på handlingsplan och kontrollbalansräkning.
30/11: Kontrollbalansräkningar upprättas för de föreningar som inte har givits elitlicens.
30/4: Föreningens eget kapital ska vara återställt för de föreningar som under 2019/20 har genomfört handlingsplaner och kontrollbalansräkning.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:56