Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Nya koncept ska göra innebandy tillgänglig för alla

Hur ska fler människor vilja engagera sig inom innebandyn? Svensk Innebandy tror en nyckel är att erbjuda fler former av innebandy. Både för tävling och träning.

Svensk Innebandys övergripande mål för 2030 är att ”Innebandy är en sport som alla ska kunna engagera sig i” och att ha minst 130 000 licensierade spelare och 60 000 licensierade motionärer.

Strategin för att nå målen är att testa olika motionsinnebandykoncept och att göra de bästa till nationella modeller som erbjuds alla distrikt och föreningar som är intresserade.

- Det händer redan en del ute i landet. Vi har exempelvis Innebandy Flex som är i startgroparna i Värmland och Floorball Fitness som är rullande i Skåne. Båda dessa är koncept med lägre trösklar in i innebandyn och utan tävlingsfokus. Vi kommer att berätta mer om de i våra kanaler. Floorball Fitness kommer dessutom redan under 2020 att köras i fler distrikt, säger Inez Rehn, Inkluderingsansvarig på Svenska Innebandyförbundet.

Svenska Innebandyförbundet ger under våren 2020 Västernorrland och Skåne medel för ett par satsningar som drop in-innebandy och motionsligor i förening. Syftet är att erbjuda en annan form av innebandy och på så sätt attrahera andra målgrupper, däribland nyanlända och ungdomar med invandrarbakgrund.

- Genom de här satsningarna testar vi att arbeta med motionsinnebandyn som ett sätt att nå nya målgrupper och kunna se vad som fungerar och inte fungerar. Som rena integrationssatsningar kommer vi framöver att ge stöd åt Welcome Cup som är en cup för lag som arbetar för mångfald och inkludering, samt subventionera grundutbildningen för tjejer och killar som är aktiva i integrationslag, säger Inez Rehn.

Läs mer:
Innebandy Flex
Floorball Fitness

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56