Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Ny studie visar: Så kan flera kvinnor vilja bli tränare

Varför finns det så få kvinnor i tränarroller inom innebandyn? Och hur skapas förutsättningar för att få flera kvinnor att bli tränare? Det har nu forskaren Inger Eliasson undersökt i en studie.

– Rekryteringen av kvinnor och män till tränarpositioner är fortfarande mycket ojämn, säger Inger Eliasson.

Innebandyn har, precis som en majoritet av idrotterna i Sverige, svårt att rekrytera kvinnor att bli tränare. I dagsläget är 15% av tränarna inom svensk innebandy kvinnor.

Svenska Innebandyförbundet har i sitt visionsdokument ”Svensk Innebandy Vill” högt uppsatta jämställdhetsmål till 2030 där hälften av utövarna ska vara kvinnor – vilket innebär att även flera kvinnor bör ha tränarroller.

Forskaren Inger Eliasson har nu, med finansiering från Svenska Innebandyförbundet och Innebandyns Kompetenscentrum (IKC) i Umeå, slutfört en studie där hon har undersökt de bakomliggande faktorerna till varför få kvinnor är tränare. Studien baseras på både män och kvinnor som är tränare för föreningar inom barn- och ungdomsidrott, elitidrott och NIU-verksamhet. Studien visar att frågan är en angelägenhet för tränare av båda könen, samt att det är viktigt att både män och kvinnor (men också pojkar och flickor) involveras i ett förändringsarbete.

– Trots många satsningar på jämlikhet mellan kvinnor och män inom idrotten, och ett ökat antal flickor och kvinnor som är idrottsutövare, är rekryteringen av kvinnor och män till tränarpositioner fortfarande mycket ojämn, säger Inger Eliasson.

Studiens resultat visar att det finns en risk att en kvinna tackar nej till tränaruppdrag för att inte sätta sig i en position där hon kan bli nedvärderad, osynliggjord eller ifrågasatt på grund av sitt kön. I studien diskuteras hur rollen som tränare behöver göras attraktiv, intressant och möjlig för kvinnor till skillnad mot hur den i dag kan upplevas som ogästvänlig, ointressant eller omöjlig.

– I studien har jag, genom intervjuerna, tagit fram konkreta förslag på hur den här trenden kan vändas så att flera kvinnor tar sig an tränarroller. Jag hoppas att Svenska Innebandyförbundet kan få användning av resultaten, säger Eliasson.

Svenska Innebandyförbundets utvecklingschef Anders Jonsson har tagit del av studien och ser flera användbara punkter.

– Innebandyn och resten av idrottssverige måste göra fortsatta satsningar för att skapa jämlikhet mellan kvinnor och män i tränarrollerna. Inger Eliassons resultat blir viktiga för att undersöka hur vi kan arbeta framöver för att skapa bättre förutsättningar för att få flera kvinnor till innebandyn, säger han.

Läs studien i sin helhet.

Urval av förslag på hur man får kvinnor att söka sig till tränarroller (fler förslag finns i studien):

  • Tydliggör vikten av att få fler kvinnor att bli innebandytränare. Synliggör det genom budskap i skrift, tal, bild, beteende, uppfattningar, förväntningar, diskussioner, policys etc.
  • Motverka subtila, verbala och icke verbala budskap om fördomar relaterat till kön samt sådana budskap som bidrar till att stärka en manlig norm för tränarrollen.
  • Utveckla en kultur och ett förhållningssätt som visar att flickors och kvinnors idrott och ledarskap är lika mycket värd och viktig som pojkars och mäns.
  • Börja i ung ålder att fostra pojkar att flickor och kvinnor kan vara tränare i normalfallet. Visa i alla handlingar att kvinnor är önskade som tränare.
  • Arbeta för att kvinnor ska ta på sig huvudansvar som tränare. Förebygg risken att kvinnor väljer eller tvingas underordna sig män i enlighet med genusordningen.
  • Ta fram en modell för att rekrytera kvinnor som tränare.
  • Arbeta systematiskt, ihärdigt och synligt med att få in kvinnor som tränare (utifrån medvetenhet om ojämställdhet, hinder och motstånd).
  • Skapa jämställda villkor för kvinnor och män som tränare i innebandy.
  • Rekrytera kvinnor till alla lag oavsett ålder, kön och nivå. Vidmakthåll inte könsnormerna genom att låta kvinnor endast träna flickor och kvinnor.
  • Vid rekrytering tydliggör kompetenskrav utifrån idrott, ledarskap och kön. Skapa mentorer till kvinnor för att hantera och förstå den genusbaserade kulturen och dess effekter.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56