Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Ny studie: Riskfaktorer för idrottsskador

I september startar studien Riskfaktorer för idrottsskador hos innebandyspelare. Med syftet att undersöka hur träningsbelastning, hälsovanor, stressymptom samt fysisk prestation (mätt genom fysiska fälttester) påverkar risken för idrottsskador hos innebandyspelare.

Studien utförs i samarbete med Svenska innebandyförbundet, Innebandyns kompetenscentrum samt forskare vid Umeå Universitet, Högskolan i Halmstad och Linköping universitet i arbetsredskapet XPS Sideline. 

Elever från Nationellt godkända idrottsgymnasier med innebandyprofil och Riksinnebandygymnasiet har tillfrågats att delta i studien och nästan samtliga skolor är anmälda. Det innebär att cirka 1200 elever kan genomföra studien som går ut på att fylla i en basenkät, utföra fysiska fälttester samt rapportera in uppgifter om stressymptom, träningsaktivitet och eventuella skador under studietiden via en mobilapplikation.

– Fälttesterna kommer att utföras vid två tillfällen under veckorna 38-40 och jag som NIU-ansvarig från Svenska innebandyförbundet, önskar att föreningslag som har dessa NIU-elever tar hänsyn till att eleverna minskar träningsdos alternativt inte tränar alls de kvällar under tiden fälttesterna genomförs för att minska risken för överbelastning, säger Niklas Nordén spelarutvecklingsansvarig på Svenska Innebandyförbundet.

Vid frågor kontakta Taru Tervo (Innebandyns kompetenscentrum) eller Niklas Nordén (Svenska Innebandyförbundet).

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56