Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Ny satsning främjar jämställdheten

Svensk Innebandy har genomfört flera riktningsförändringar de senaste åren för att gynna jämställdheten. Nu ska även hela personalstyrkan, och dessutom styrelsen och valberedningen, genomgå en utbildning för ytterligare jämställdhetsintegrering.
– Det blir ett oerhört viktigt steg om alla ska kunna arbeta i samma riktning och få innebandyn att växa, säger Svensk Innebandys inkluderingsansvariga Inez Rehn.

I dag är endast cirka 27 procent av alla idrottsaktiviteter bland barn och unga ledda av en kvinna – inom innebandy är siffran 15 procent. Det betyder att cirka sju av tio idrottsaktiviteter generellt och nästan nio av tio innebandyaktiviteter leds av män.

– Idrottsrörelsen har mycket att vinna på att fördela makt, inflytande och resurser mer jämlikt mellan flickor och pojkar och kvinnor och män. Förutom att det är en rättvisefråga tror vi att en jämställd miljö lockar fler flickor och kvinnor till föreningsidrotten och att den kvalitet vi kan erbjuda ökar, säger Inez Rehn.

Jämställdhet har länge varit ett av innebandyns fokusområden. I cirka 20 år har den ekonomiska fördelningen mellan dam- och herrlandslagen sett likadan ut, och de senaste åren har nya grepp, till exempel den framgångsrika webbutbildningen Fifty/Fifty och ett nätverk för kvinnor inom innebandyn, tagits fram.

Nu ska också all personal inom Svensk Innebandy, och dessutom förbundsstyrelsen och valberedningen, genomgå en jämställdhetsutbildning. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg i processen – från förslag till genomförande och utvärdering.

– Det blir ett oerhört viktigt steg om alla ska kunna arbeta i samma riktning och få innebandyn att växa. Vi har högt uppsatta mål i vårt visionsdokument Svensk Innebandy Vill där vi vill vara 50 procent kvinnor inom innebandyn år 2030. Jämställdhet inom idrotten handlar om allt från vilka som deltar i idrottsverksamheten och vem som innehar maktpositioner till träningstider, lokaler och om hur ekonomiska satsningar från politiskt håll fördelas, säger Svensk Innebandys generalsekreterare Mikael Ahlerup.

I slutet av november lanserar Svensk Innebandy en omfattande idrottspolitisk påverkansrapport. Där presenteras det bland annat hur Svensk Innebandy ser på idrottens samhällsnytta och framtid, integration och jämställdhet. Ett viktigt dokument som blir en framtida stöttepelare för Svensk Innebandy, menar Ahlerup.

– Rapporten kommer att vara intressant för både politiker, media och idrottsmänniskor. Svensk Innebandy visar att vi är mer än en sport. Vi är en stark aktör med över hundratusen medlemmar. Då tycker vi också att vi har mandat att tycka till i stora idrottspolitiska frågor, säger han.

Kontakt:
Mikael Ahlerup, generalsekreterare Svensk Innebandy, tel: 070-585 36 46

Inez Rehn, inkluderingsansvarig Svensk Innebandy, tel: 076-010 73 34
Anton Rosenblad, tf kommunikationschef Svensk Innebandy, tel: 072-722 49 23

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-10-14, kl 10:00