Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Nätverken lyfter Värmlands IBF

Värmlands Innebandyförbund storsatsar på nätverk inom distriktet. Syftet är att höja kunskapen inom olika områden – och inspirera till dialog mellan föreningarna.
- Nätverken erbjuder en fin möjlighet att träffas under strukturerade men ändå lättsamma former och kraftsamla runt olika frågor, säger kanslichef Camilla Olsson.

I flera säsonger har Värmlands IBF intensivt arbetat med att sätta i gång nätverk. Det har funnits, och finns, nätverk för föreningskanslister, föreningskassörer, domaransvariga, junior- och seniortränare, damdomare, styrelseledamöter i föreningar med lag i förbundsserier (med fokus på elitutveckling) och för ledande positioner inom föreningarna med fokus på jämställdhet (Framtidens ledarskap).
- Vi har gjort det här i syfte att höja kunskapen i vissa frågor, inspirera och främja samarbeten och dialog föreningarna emellan, säger Camilla Olsson.

Tack vare nätverken har Värmlands IBF skapat forum där de kan sätta aktuella och viktiga utvecklingsfrågor i centrum. Och tack vare att grupperna träffas över tid finns möjligheter till fördjupning och reflektion.

- Samtliga grupper har startats för att vi sett ett behov och fått önskemål från föreningarna. Sedan har själva formen visat sig vara lyckosam, det vill säga att det inte blir punktinsatser, utan att varje grupp fortsätter att ses över tid och fördjupar sig i flera aktuella frågor. Vi ser också att det stärker deltagarna som individer i deras specifika roller, säger Olsson.

Härnäst väntar en träff i nätverket med fokus på elitutveckling 19 februari, där temat är ”Framgångsrika arrangemang” och där IBF Faluns klubbchef Patrik Bäck kommer på besök.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55