Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Möte över gränserna med Fitness och Flex

I Svensk Innebandy Vill finns mål för att öka antalet motionärer runt om i landet samt att nå nya målgrupper. Skånes och Värmlands Innebandyförbund driver koncepten Florball Fitness och Innebandy Flex och ville hitta ett forum för diskussion då verksamheten är pausad.


- Syftet med träffen var att samla erfarenheter från föreningar som har testat på eller kommit igång med något av motionskoncepten Innebandy Flex och Floorball Fitness. Vi ville lära känna varandra och tillsammans diskutera respektive motionskoncept och vad man har för tankar kring att implementera dem. Det är viktigt att vi får höra föreningarnas erfarenheter så att vi kan hjälpa föreningar på bästa sätt när de vill starta upp, säger Sarah Jaxell från Skånes Innebandyförbund.

Det är viktigt att hitta nya vägar att arbeta med koncepten för att kunna sätta igång verksamheten när det är möjligt.

- I och med att pandemin satte stopp för våra föreningars satsningar i Innebandy Flex och Floorball Fitness så valde vi att tillsammans skapa ett forum för lite utbyte mellan distriktens föreningar. Med på träffen var också Inez Rehn från Svenska Innebandyförbundet, som belyste hur viktigt det arbetet föreningarna gör är för Svensk Innebandy, säger Sofia Carlsson från Värmlands Innebandyförbund.

Hur gick diskussionerna under mötet?

- Varje förening fick möjlighet att berätta om sitt sätt att använda motionsformen Flex eller Fitness. Diskussionerna handlade till stor del om hur man lockar deltagare, men också hur vi med hjälp av dessa former också kan behålla spelare, säger Carlsson.

- Samtalen handlade mycket och erfarenhetsutbyte och tips hur man kommer igång, hur man kan rekrytera motionärer och att målgrupperna kan se olika ut beroende på hur föreningens verksamhet ser ut. Flera ser även möjligheten att använda Innebandy Flex och Floorball Fitness som ett sätt att hålla kvar spelare och erbjuda en fortsatt träningsform istället för att sluta spela innebandy. Pandemin har satt stopp för en rejäl satsning men samlar vi in hur föreningarnas tankar och planering ser ut så kan vi föra det vidare och inspirera fler föreningar att komma igång så fort som vi får möjlighet att träna tillsammans igen, säger Jaxell.

Vad fick ni med er därifrån/lärdomar från träffen?

- Vi såg ett behov av att ha såna här nätverksträffar framöver för att dels samla erfarenheter och även ge möjlighet till kommunikationen mellan föreningar. Vi får också se hur det i praktiken går till att starta ett motionskoncept och vilka hinder man stöter på. Det hjälper oss i vårt arbete att utveckla motionsinnebandy och möjligheten att erbjuda innebandy för alla hela livet, säger Jaxell.

- Att det är viktigt med denna typ av nätverk för att bibehålla motivation genom att peppas och inspireras av varandra. En stor lärdom i detta är också vikten i att samla kraft gemensamt över distriktsgränserna och på så sätt skapa ännu bättre förutsättningar för våra innebandyföreningar i Sverige, säger Carlsson.

För att nå nya målgrupper och öka antalet motionärer har nya spelformer blivit en nyckel.

- Vi är väldigt stolta över motionskoncepten Innebandy Flex och Floorball Fitness för att de skapar nya former av innebandy. Vi vet att vårt traditionella innebandyspel i serier attraherar många men inte alla målgrupper vi vill nå. För att vi ska nå andra och fler målgrupper behöver vi hitta andra och fler sätt att spela innebandy, säger Svensk Innebandys inkluderinsansvariga Inez Rehn.


Läs mer om Floorball Fitness.
Läs mer om Innebandy Flex.

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-03-10, kl 08:00