Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Lär känna vår partner Folksam

Dags att lära känna vår partner Folksam i en intervju med Lena Lindqvist, Key Account Manager. Folksam är den partner som stått vid Svensk Innebandys sida längst och är vårt försäkringsbolag för idrottsförsäkringar.

På Svensk Innebandys partnersida kan man läsa följande om Folksam:

Folksam är idrottens försäkringsbolag och försäkrar 1,6 miljoner idrottsaktiva genom samarbete med Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbunden.

Folksam har varit partner till Svensk Innebandy sedan dag ett. Partnerskapet har växt och utvecklats längs vägen.

- Folksam har varit med sedan förbundets bildades och stöttade i början bland annat med ett licenssystem som vi kunde erbjuda förbundet att använda i uppbyggnadsfasen. Folksam vill få fler i rörelse och bidra till ett hållbart idrottande genom hela livet och vårt fortsatta partnerskap har fokuserat på olika skadeförebyggande insatser bland annat Knäkontroll för att minska antal korsbandsskador.

I takt med att partnerskapet har utvecklats har även kännedomen kring Folksams erbjudande ökat.

- Sedan några år tillbaka så är målet med partnerskapet att öka kännedomen om Folksam som idrottens försäkringsbolag. Genom att öka kännedomen om den idrottsförsäkring alla spelare omfattas av och framförallt höja kännedomsvärdet om tjänsten Råd och Vård för idrottsskador så ökar vi också kännedomen om Folksam. Vi har gått från en kännedom på 21% till 35% - så vi är tillsammans med förbundet på god väg att höja kännedomen.

Folksam har sett en förändring i vad man försäkrar under 2020.

- Folksam Liv och Sak står trygga och stabila finansiellt som försäkringsbolag. Folksam Sak har påverkats då antal skador har minskat på till exempel reseförsäkringen men på andra försäkringar ökar antalet som till exempel inkomstförsäkring. Folksams personal sitter i huvudsak hemma och arbetar för att bidra till minskad smittspridning.

Liksom för många andra har den digitala utvecklingen hos Folksam snabbats på.

- Merparten av alla aktiveringar i Folksams partneravtal har blivit mer digitala och den utvecklingen har påskyndats av pandemin. Vår devis har blivit – vi ställer inte in utan ställer om.

Vem är Folksam i innebandylaget?

- Man kan likna Folksam vid lagets fysioterapeut. Vi vill vara med och förebygga skador genom den idrottsskadeforskning som vi bedriver. Samt få så många spelare som möjligt att fortsätta spela innebandy hela livet genom att de får en tidig bedömning om man skadar sig genom tjänsten Råd och Vård för idrottsskador som är kostnadsfri för alla som spelar innebandy. Se mer i filmen här nedan:

Tidigare presentationer
Post STHLM
StayLive
Pantamera
Stark Relation

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-12-22, kl 08:00