Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Kvartersinnebandyn lockar nya medlemmar

Solfjäderstaden IBK har under de senaste åren gått iväg för att flera ska erbjudas innebandy. Ett av projekten är kvartersinnebandy - som har lockat flera nya medlemmar till föreningen.

- Rekryteringen har blivit fantastiskt bra, säger kanslichefen Patrik Johansson.

Mycket har hänt i Solfjäderstaden de senaste säsongerna. Patrik Johansson och flera andra aktiva har jobbat hårt för att få flera intresserade av innebandy, och det har verkligen lyckats.

Ett av projekten kallas kvartersinnebandy. Mellan vecka 44 och 8 är Solfjäderstaden ute på fem olika skolor och spelar innebandy med barnen.

- Vi ser vad vi har som medlemmar och att vi inte når dem som lever i ekonomiskt utsatta områden. Först och främst handlade det om rekrytering, men det finns också ett bostads socioekonomiskt och geografiskt perspektiv, säger Patrik Johansson, VD och Continues

- Målsättningen är att få fler barn att gå, utvecklas socialt och att vi ska visa upp vår fina sport i närhet av barn. Vi ser också att många av våra medlemmar inte kommer från alla bostadsområden och vi märker att det är svårt att flytta till olika idrottsanläggningar i Motala. Därför vill vi komma ut och visa upp vår idrott i bostadsområdet.

Vi ser också att vi som förening har svårigheter att nå barn och ungdomar med utländsk bakgrund och se en möjlighet att visa upp och visa upp sporten för den målgruppen. Vi vet också att alla familjer inte har råd att betala medlemsavgiften, så därför vill vi kunna erbjuda ungdomarna ett kostnadsfritt alternativ i vår förening

Sex till tolvåringar får gratis komma och spela, och hittills har det gått bra. Totalt har 668 spelare medverkat på fyra år. Under höstlovet arrangeras sedan Kanoncupen, som är fritidsgårdarnas egen turnering. På sportlovet arrangeras sedan Kvartersinnebandyns dag

Allt det här ger ringar på vattnet för Solfjäderstaden. Innan kvartersinnebandyn satt i gång hade man 621 medlemmar. Fyra år senare var det 780.

- Rekryteringen har blivit fantastiskt bra. Vi har 35-40 spelare i varje åldersklass på pojksidan. På flicksidan har vi 20 i varje åldersklass. Det hade vi inte förut. Visionen med kvartersinnebandy är att vi ger dem som inte kan råd att spela innebandy chansen att spela 14 veckor om året.

Så gjorde Solfjäderstaden (taget från förenings hemsida)

Steg 1

Solfjäderstaden IBK shows our sport in sports classes, one lesson per class. (v. 39-42)

Steg 2

Marknadsföring av "Kvartersinnebandy-motionsinnebandy" sker på idrottslektionerna och börjar strax efter att vi varit ute i klassen. Vi erbjuder utan kostnad 10 tillfällen strax efter skolans slut för dagen. (v43-v7)

Vi erbjuder också alla fritidshem i Motala Kommun att vara med Kanoncupen på Höstlovet. Det blir också en uppstart och marknadsföring för kvartaler Innebandyns i de olika skolorna.

Steg 3

Vi kommer att göra en avslutning Kvarters Innebandyns dag i Motala Sporthall. Those who have been in the season will play a tournament on the sportswear and play together with the other schools in Motala Sporthall. (v8).

Steg 4

Att erbjuda alla som vill ha en plats i vår ordinarie verksamhet där vi också behandlar varje enskilt individ.

Ekonomiskt sett ser vi hur vi kan hjälpa till med betalning av medlemsavgifter genom socialförvaltningens extrapengar, vår egen fond Solfjädern Hjälp och Betalningar under året (vilket kan hända redan).

Socialt försöker hitta en möjlighet att träna i de olika hallen där träning sker. Genom upphämtning eller liknande.

Hjälp att få vår information på olika språk, muntligt eller skriftligt, så att det blir lättare att förstå våra värderingar KUL och hur en idrottsförening utför.

short_text    Publicerat av Thomas K:h Andersson 2020-10-06, kl 17:19