Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Kästel: Så kan innebandyn bli mer jämställd

Syftet med Svensk Innebandys nätverk #IBkvinnorleder är att stärka kvinnor inom innebandyn. Där vill Olivia Kästel vara med på resan.
- Inom innebandyn och de olika uppdragen jag har inom sporten kan jag tydligt känna av att det inte alltid är så jämställt, säger hon.

Nätverket #IBkvinnorleder är inne på sitt fjärde år. Varje säsong har mellan 10 och 15 kvinnor i olika befattningar inom innebandyn deltagit, och just nu är Olivia Kästel en del av nätverket. 22-åringen är aktiv inom Värmlands Innebandyförbund som domare, observatör och instruktör. Efter att ha spelat innebandy i 14 år lade hon klubban på hyllan för två år sedan. Men domarpipan håller hon hårt i handen.
Kästel brinner för ett jämställt samhälle. Därför var det en bra möjlighet att gå med i nätverket, för att på så sätt utbyta erfarenheter med andra kvinnor inom innebandyn.

- Inom innebandyn och de olika uppdragen jag har inom sporten kan jag tydligt känna av att det inte alltid är så jämställt. Inom Värmlands Innebandyförbund sitter jag med i ett nätverk som är till för oss tjejer som dömer, och det var även genom det jag fick höra om #IBKvinnorleder. När jag då fick kännedom kring det kände jag att jag var tvungen att söka, jag ville vara delaktig i ett nätverk utspritt på hela landet och ta del av andras erfarenheter och idéer. Jag vill vara med och påverka till ett jämställt innebandysverige och det här känns som en av mina vägar dit, säger Kästel.

Under de träffar som genomförs med nätverket diskuterar man vitt och brett om jämställdhet och andra ämnen associerade till det. Kästel menar att det har varit väldigt givande och att hon känner sig sedd och lyssnad på. Samtidigt har hon under träffarna fått lyssna på de andras historier, vilket har varit nyttigt.

- Vi har en bra känsla i gruppen med högt i tak, vilket gör att vi öppnar upp oss och peppar varandra till våra bästa jag. Vi är starka tillsammans, så skulle jag beskriva vårt nätverk. Jag tror att nätverket är jättebra och gynnsamt för Svensk Innebandy. Egentligen skulle jag vilja säga att det inte behövs, för det är drömmen, enligt mig. Drömmen är självklart att det inte ska behöva finnas ett nätverk för att stärka kvinnors olika roller inom en av Sveriges största sporter. Men nu är vi inte helt jämställda, och jag tror starkt på det här nätverket som en av vägarna för att nå framåt. Starka kvinnliga roller finns överallt inom innebandyn och vi måste våga ta mer plats. Här är en av vägarna där vi får stöttning.

Svensk Innebandy jobbar aktivt med jämställdheten på flera plan. Det finns långsiktiga mål uppsatta i verksamhetsplaner som implementeras i verksamheten på olika sätt. Under tiden Kästel har medverkat i nätverket har hon fått nya ögonöppnare om vad som behöver göras.

- För att nå ett jämställt innebandysverige tror jag på att fortsätta framåt. En viktig startpunkt som innebandyn uppmärksammat är ju just att det i dag inte är jämställt. Bara att börja där och inse att man måste jobba vidare på det tror jag är en bra startpunkt. Det känns viktigt och bra att man har det här nätverk, bland annat för att stärka kvinnliga roller. Sedan tror jag även att det är viktigt att se till små saker, som kanske tidigare inte varit exkluderande, men som nu kan bli inkluderande.

Kästel nämner exemplet att man numera i regelhandboken titulerar en lagkapten som just lagkapten, och inte ”han”.

- Jag tror även att det är viktigt att se över att man alltid på styrelsemöten tar upp jämställdhetsfrågan för att göra en avstämning. Det är viktigt att tänka på att jämställdhet inte bara handlar om kön, utan etnicitet, funktionsnedsättning och andra olikheter också.

Läs mer om #IBkvinnorleder.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55