Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Inga nya Steg 1-utbildningar i höst

Flera samverkande faktorer har gjort att SIBF har fått ställa in lanseringen av det nya Steg 1-materialet som var tänkt att användas i höstens utbildningar i våra innebandydistrikt (SDF). Förra årets material och utbildningar kan användas men Steg 1 läggs på is till dess vi analyserat situationen fullt ut och det blir upp till varje SDF att bestämma hur utbildningsplanen ska se ut efter den här nyheten.

Alla SDF är informerade och vi är väl medvetna om att det här kommer att uppfattas som ett stort problem, både av SDF och alla föreningar. SIBF vill trycka på att distrikten inte kunnat förhindra den här utvecklingen och att vi redan inlett dialog med flera distrikt för att se vad som kan göras på utbildningsområdet den närmaste tiden.

Utdrag ur den informationen som skickades till alla SDF under tisdagsmorgonen:

För en tid sedan uppmärksammade vi att delar av materialet till våra Steg 1-utbildningar för tränare behövdes arbetas om. En tidsplan samt åtgärdslista togs fram tillsammans med SISU Idrottsböcker och vi jobbade stenhårt för att färdigställa materialet. Vi har nu tillsammans med SISU Idrottsböcker diskuterat såväl delar av materialet som helhetsbilden av det och tyvärr har vi inte kommit i mål med allt som behövde uppdateras eller arbetas om för att det ska vara sammanhållet och för att det ska motsvara den kvalitetsnivå som förväntas. Vi har därför hamnat i en situation som är mycket besvärande, med utbildningsmaterial som vi inte är nöjda med och utan personella resurser att lösa situationen kortsiktigt.

Vi måste därför tyvärr ta beslutet att skjuta på lanseringen av Steg 1-utbildningarna. Det handlar helt enkelt om att vi inte kan lansera något som vi inte tycker är tillräckligt bra och som inte kan användas på det sätt som är planerat.

Givetvis är detta ett mycket svårt beslut att ta och vi förstår att det får konsekvenser för er verksamhet. Vi vet i dagsläget inte hur lång tid det kommer att ta att färdigställa materialet på ett tillfredsställande sätt. Därför drar vi i handbromsen nu istället för under eller efter sommaren, då tiden för korrigeringar av era årsplaner redan nu är knapp.

Kortsiktigt kommer vi även under 2019/20 erbjuda temautbildningar, Människan samt Atleten på samma sätt som under det gångna året.

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-10-06, kl 11:56