Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Harnesk slutar - "Jag är stolt"

Göran Harnesk tillträdde som generalsekreterare för Svenska Innebandyförbundet 2011. Sommaren 2020 går han i pension efter nio händelserika år i rollen.   

– Det är med stolthet som jag ser tillbaka på de här åren. Det har varit väldigt stimulerande och kul att få utveckla en idrott med så mycket potential och som har vuxit så mycket under en relativt kort period, säger han.   

Göran Harnesk tillträdde i november 2011 och har under åren strävat efter att utveckla Svenska Innebandyförbundets organisation när det gäller kvalitet och professionellt tänkande. Harnesk satte tidigt tydligt fokus på vision och mål. Han införde snabbt en kundtjänst som skulle ge föreningar och distrikt service och satsade på områden som juridik och kommunikation.   
 
– Jag är stolt över att vi har en verksamhet som de andra förbunden och även samhället tittar på med stor respekt. När man pratar om innebandy i politiska rum i allmänhet och i andra idrottsförbund är det nästan alltid att man säger att innebandy är ledande och ligger i topp när det gäller väldigt många frågor. Alltifrån utveckling, utbildning, genusperspektivet, barns idrottande, breddidrott och inkludering, säger Harnesk och fortsätter: 
 
– Det har blivit mycket mer professionellt när det gäller struktur och administration och hur vi kommunicerar. Vi har tydliggjort roller väldigt mycket och tryckt på skillnaden mellan ideella lekmannastyret och den professionella verksamheten, det vill säga politiker har inte längre varit så operativa och tjänstepersonerna har hållit sig till det operativa vilket är en styrka. 
 
Under åren har det hänt en hel del. Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) har implementerats, innebandy har ökat sin medietid och tagit större plats inom idrottspolitiken. En ny hemsida har tagits fram, en utbildningsportal har formats, flera nya riktade utbildningar har införts för föreningar, ledare och spelare, Svensk Innebandy har lanserat en ny app, utvecklat och arrangerat en rad stora mästerskap (bland annat tre VM), gjort stora satsningar på TV- och webb-TV i synnerhet, tagit sju VM-guld på seniorsidan samt satt fokus på forskning genom Innebandyns kompetenscentrum i Umeå.  
 
Ett omfattande arbete har gjorts för att skapa en röd tråd för Svensk Innebandy som omfattat såväl värdegrundsarbete som en helt ny grafisk identitet och som samlats i Svensk Innebandy Vill. Det har gjorts ordentliga satsningar på integration samt inkludering av nya målgrupper som innebär fokus på motionsinnebandy i olika former.  
 
– Jag är extra stolt över att jag har bidragit till att inkludering har blivit något som inte bara är en pappersprodukt. Även här tycker jag att vi är ledande. Men det är klart att rollen som generalsekreterare även inneburit stora utmaningar och det har ju inte varit så att alla alltid har blivit nöjda men målsättningen har hela tiden varit att skapa så bra förutsättningar för sporten som möjligt.  

Nu lämnar Harnesk med varma händer över uppdraget till den nya generalsekreteraren Mikael Ahlerup, som påbörjar sitt uppdrag den första juni.   

– Jag ser möjligheter för Svensk Innebandy att fortsätta utvecklas mycket på alla nivåer. Det är naturligt när man får en ny ledning med såväl ny generalsekreterare som en relativt ny styrelse med höga ambitioner och den kombinationen gör att Svensk Innebandy kommer att ta stora kliv på de flesta områdena, säger Harnesk.  

Innebandy kommer fortsätta vara en stor del av Harnesks liv framöver, då han har söner som spelar och tränar. Men också för att han tycker att det är en fantastisk underhållande sport. Som pensionär ser han fram emot att tillbringa mer tid med barnbarnen, men även flera styrelseuppdrag och vandringar i Italien.  

– Det har varit otroligt inspirerande att ha fått arbeta tillsammans med alla fantastiska medarbetare. De har verkligen gjort sitt yttersta för att Svensk Innebandy har utvecklats på det sätt som det gjort.  Möten med styrelseledamöter, företrädare för föreningar, distrikt, samarbetspartners och spelare har gett mig många starka positiva minnen. Detta är jag verkligen tacksam för, säger Harnesk. 

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56