Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Förändrade regler för sidbyte i förbundsserierna

Svenska Innebandyförbundets Tävlingsutskott har beslutat att sidbyte ej ska genomföras i förbundsserierna tillsvidare. Detta gäller i Svenska Superligan, Allsvenskan, Herrar division 1, samt i Juniorallsvenskan.

En princip i arbetet med tävlingsreglementet för förbundsserierna har varit att inte göra några förändringar av förutsättningarna för själva spelet, det vill säga det som uttrycks i Regelhandboken. Utgångsläget har varit att behålla själva matchsituationen opåverkad för att skapa så rättvisa förutsättningar för lagen som möjligt.

Krav, rekommendationer och riktlinjer har lagts på en nivå som ansetts passande utifrån att Svensk Innebandy ska ta ett stort ansvar, samtidigt som våra föreningar ska ha rimliga möjligheter att efterleva dem.

– Sidbyte har i arbetet med tävlingsreglementet specifikt diskuterats och även där fick initialt grundprincipen om sportslig rättvisa gälla. Detta kompletterades med ett krav på arrangerande förening att torka av avbytarbänkarna i paus. På distrikts-nivå rekommenderas samtidigt att sidbyte ej genomförs, vilket motiveras med att det är en lägre nivå rent sportsligt, samtidigt som föreningarna kan antas ha mindre resurser än på förbundsnivå, säger Magnus Nilsson, tävlingschef på Svenska Innebandyförbundet.

Under processen har Tävlingsreglementets innehåll diskuterats löpande med både Föreningen Svenska Superligan (FSSL) och direkt med SSL-föreningarna. Det har i dessa sammanhang inte framförts att sidbyte skulle ses som ett högre riskmoment än matchtillfället i stort, eller att det skulle finnas svårigheter att leva upp till de krav som ställts.

Det har nu i samband med seriestart från några föreningar framförts en oro över ökad smittrisk kopplat till själva sidbytet samt att avtorkning av avbytarbänkar i paus är omständligt.

Svenska Innebandyförbundet har därför genom Tävlingsutskottet beslutat att: sidbyte inte ska genomföras i förbundsserierna tillsvidare. Detta gäller i Svenska Superligan, Allsvenskan , Herrar division 1 , samt i Juniorallsvenskan. Byteszonerna ska vara utrustade på ett likartat sätt för både hemma - och bortalag och domare äger rätt att besluta om sidbyte om de anser att ena sidan är klart fördelaktigare.

Beslutet utvärderas löpande och sidbyte kommer att återinföras så snart situationen förändrat.

Svenska Innebandyförbundet vill passa på att tacka alla de föreningar som tar ett stort ansvar för att leva upp till de krav som ställs och visar stort engagemang för att minska smittspridningen av covid-19. Att det arbetet fortsätter och även förbättras är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet långsiktigt och kanske även få lättade restriktioner för t.ex. publik. Svenska Innebandyförbundet utesluter inte heller att både hårdare krav och hårdare uppföljning av efterlevnaden kan bli aktuellt om så krävs.

Uppdaterat tävlingsreglemente för förbundsserierna finns här.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56